Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів
«Актуальні задачі сучасних технологій».

21 - 22 грудня 2010 року на базі Тернопільського національного технічного університету проходила Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій».

НАПРЯМКИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • фізико-технічні основи розвитку нових технологій;
 • нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій;
 • сучасні технології в машино- та приладобудуванні;
 • комп’ютерно-інформаційні технології та системи зв’язку;
 • електротехніка та енерго-збереження;
 • фундаментальні проблеми харчових біо- та нанотехнологій;
 • економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Під час відкриття конференції вступне слово мовив проректор з наукової роботи, голова організаційного комітету, Рогатинський Роман Михайлович.

Ознайомив всіх присутніх з регламентом конференції науковий секретар, Дзюра Володимир Олексійович.

На пленарному засіданні було виголошено наступні доповіді:

 • Костянтин Мороз "Вплив способу модифікування наповнювача на фізико-механічні властивості системи "Епоксидний олігомер-полівініловий спирт"
 • Андрій Гагалюк "Підвищення якості оброблення циліндричних поверхонь деталей машин з використанням спорядження з передавальними підсилювальними елементами"
 • Леонід Дедів "Математична модель електросигналу для підвищення інформативності систем голтерівського моніторингу"
 • Сергій Співак "Аналіз ефективності інвестицій методом інтервальної параметризації"
Наступного дня учасники конференції продовжили свою роботу в секційних засіданнях, які сформувались таким чином:

Секція 1. Фізико-технічні основи розвитку нових технологій.

Секція 2. Нові матеріали, міцність і довговічність елементів конструкцій.

Секція 3. Сучасні технології в машино- та приладобудуванні.

Секція 4. Комп'ютерно-інформаційні технології та системи зв'язку.

Секція 5. Електротехніка та енергозбереження.

Секція 6. Фундаментальні проблеми харчових, біо- та нанотехнологій.

Секція 7. Економічні та соціальні аспекти нових технологій.

Завершальним етапом стало обговорення та підведення підсумків Міжнародної науково-технічної конференції молодих вчених та студентів «Актуальні задачі сучасних технологій». Загалом в конференції взяло участь більше 350 учасників, зачитано 160 тез доповідей, з них 103 з нашого ВУЗу і 57 з інших ВУЗів України та закордону.

Завантажити збірник тез в форматі PDF (3.08 MB).