Доцент кафедри економічної кібернетики ТДТУ, к.е.н. Ціх Галина Володимирівна взяла участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Нове суспільство чи нова цивілізація?... Постсучасні передумови розвитку і виживання в добу трансформації суспільств», яка відбулася 6-7 грудня 2007 року в Польщі (м. Бєльско-Бяла). Доцент Ціх Г.В. виступила перед учасниками конференції з доповіддю на тему: «Постіндустріальне суспільство: теорія і реальність».