ЗІ СВЯТОМ!

25-річчя Гусятинського коледжу ТНТУ ім.І.Пулюя

Гусятинський коледж ТНТУ ім.І.Пулюя святкує свій перший ювілей – 25-річчя з часу створення. З погляду історії – то лише мить, а для навчального закладу – це шлях сходження й утвердження, протягом якого педагогічний колектив самовіддано торував нелегку дорогу підготовки кадрів для народного господарства.

А починалось усе у 1986 році, коли за ініціативою першого секретаря райкому КПУ Коріневича А.І. та при підтримці голови Державного комітету СРСР з матеріально-технічного постачання Мостового П.І. наказом Державного комітету СРСР № 116 від 02.04.86 р. утворено Гусятинський політехнікум. Студенти мали змогу здобути освіту за двома спеціальностями – “Технологія полімерних плівкових матеріалів та штучних шкір” і “Обладнання заводів переробки пластмас та гуми”.

Через два роки істотно зріс контингент студентів, розширився педагогічний колектив, що пов’язано із запровадженням підготовки фахівців ще за двома новими спеціальностями: «Виготовлення виробів з паперу і картону» та «Обробка матеріалів на верстатах та автоматичних лініях». На той час у технікумі навчалося вже 18 груп студентів.

Опісля були складні часи перебудови, але за підтримки Тернопільського облвиконкому та ректора Тернопільського приладобудівного інституту академіка Шаблія О.М. технікум включений до складу навчально-наукового об’єднання “Технічні кадри” та підпорядкований Мінвузу УРСР. З 1992-93 н.р. навчальний заклад перекваліфіковано на підготовку молодших спеціалістів для підприємств переробної галузі харчової промисловості.

В 1997 році технікум набув статусу структурного підрозділу університету. На посаду директора на конкурсній основі з 1996 року призначено молодого вченого, кандидата технічних наук Зеленського К.В. При підтримці університету відкриваються нові спеціальності, до навчального процесу в закладі залучаються наукові кадри, створюються передумови для підготовки бакалаврів. Наказом МОН України №327 від 16.09.1999 року політехнікум реорганізовано у Гусятинський коледж Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя.

Сьогодні Гусятинський коледж ТНТУ ім.І.Пулюя – це навчальний заклад нового типу, який у комплексі з університетом реалізує систему ступеневої вищої освіти за схемою: кваліфікований робітник → молодший спеціаліст → бакалавр → спеціаліст → магістр. Випускники коледжу мають можливість із ІІІ курсу продовжувати навчання в Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя та інших вищих навчальних закладах України.

У плині святковості Гусятинському коледжу від ректорату та усієї університетської громади ТНТУ ім.І.Пулюя засилаємо щирі слова повіншувань на добро, щедроту процвітання та щасливість майбутніх звершень. Хай Вашою духовною міццю, талантами й працьовитістю збагачується ненька-Україна. Божої помочі у здійсненні всіх задумів і планів!