Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту ТНТУ

Центр бенчмаркінгу та веб-менеджменту Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя був створений наказом ректора за рішенням вченої ради у 2017 році.

Керівник Центру — Паламар Андрій Михайлович. Працівники Центру: провідний спеціаліст Чоп Тамара Олександрівна, інженер 1 категорії Теслюк Софія Ярославівна, лаборант Волоський Володимир Петрович.

Метою діяльності Центру є: представлення та просування університету у веб-просторі; моніторинг загальноєвропейських і світових індикаторів ефективності діяльності університетів та їх аналіз методами бенчмаркінгу; забезпечення участі університету в рейтингах світового, європейського та загальнонаціонального значення.

За час своєї діяльності працівники центру забезпечили входження ТНТУ в нову багатовимірну рейтингову систему університетів світу U-Multirank та зростання позицій університету у вебометричному рейтингу Webometrics.

З метою укріплення позитивного іміджу університету в інтернет просторі та для покращення комунікації підрозділів університету з цільовою аудиторією працівниками Центру розроблено та впроваджено стратегію просування університету у соціальних мережах. Розроблені рекомендації щодо ефективної співпраці між університетом та інтернет-ЗМІ.

Працівниками центру було створено новий англомовний сайт університету та сайт для Індо-Європейського Центру при ТНТУ. Здійснено аналіз основних факторів, які впливають на позиції офіційних веб-ресурсів університету в пошукових системах та вироблено практичні рекомендації для їх підвищення за результатами пошукових запитів.