Кафедра автомобілів

Навчальна робота кафедри

Навчання здійснюється за напрямом підготовки 274 «Автомобільний транспорт»

Напрям підготовки «бакалавр»

Обов'язкова частина

 • Автомобільні двигуни
 • Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів
 • Вступ до спеціальності
 • Електронне та електричне обладнання автомобілів
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
 • Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
 • Технології обслуговування автотранспортних засобів
 • Технологічне проектування автотранспортних підприємств
 • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
 • Управління ланцюгами постачання
 • Технологічна практика
 • Ознайомча практика
 • Навчальна практика
 • Стажування з фаху

Вибіркова частина

 • Безпека дорожнього руху
 • Відновлення деталей
 • Діагностика автомобілів
 • Експлуатаційні матеріали
 • Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів
 • Основи конструкції автотранспортних засобів
 • Основи триботехніки
 • Особливості технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого рухомого складу
 • Сертифікація та страхування автотранспорту
 • Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів
 • Технічна експлуатація автомобілів

Напрям підготовки «магістр»

Обов'язкова частина

 • Професійна підготовка
 • Виробничо-технічна інфраструктура підприємств автотранспорту
 • Надійність автотранспортних засобів
 • Сучасні комп'ютерні технології і системи
 • Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень на автотранспортному підприємстві
 • Практична підготовка
 • Науково-дослідницька практика
 • Переддипломна практика
 • Науково-педагогічна практика

Вибіркова частина

 • Наукові дослідження і теорія експерименту
 • Розподіл загального навантаження по семестрах:
 • Автотехнічна експертиза дорожньо-транспортних пригод
 • Автотоварнознавча експертиза
 • Економіка, організація та управління автотранспортом
 • Оптимізація технологічних рішень на автотранспортному підприємстві
 • Спеціалізований рухомий склад
 • Сучасні технології ремонту та сервісного обслуговування автомобілів
8 червня 2017 року