Кафедра автомобілів

Навчальна робота кафедри

Навчання здійснюється за напрямом підготовки 274 «Автомобільний транспорт»

Напрям підготовки «бакалавр»

Обов'язкова частина

  • Автомобільні двигуни
  • Аналіз конструкцій, робочі процеси та основи розрахунку автомобілів
  • Вступ до спеціальності
  • Електронне та електричне обладнання автомобілів
  • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
  • Моделювання технологічних процесів підприємств автомобільного транспорту
  • Основи технології виробництва та ремонту автомобілів
  • Технології обслуговування автотранспортних засобів
  • Технологічне проектування автотранспортних підприємств
  • Технологія конструкційних матеріалів та матеріалознавство
  • Управління ланцюгами постачання
  • Технологічна практика
  • Ознайомча практика
  • Навчальна практика
  • Стажування з фаху

Вибіркова частина

  • Безпека дорожнього руху
  • Відновлення деталей
  • Діагностика автомобілів
  • Експлуатаційні матеріали
  • Електронне та мікропроцесорне обладнання автомобілів
  • Основи конструкції автотранспортних засобів
  • Основи триботехніки
  • Особливості технічного обслуговування і ремонту спеціалізованого рухомого складу
  • Сертифікація та страхування автотранспорту
  • Теорія експлуатаційних властивостей автомобілів
  • Технічна експлуатація автомобілів

Напрям підготовки «магістр»

Обов'язкова частина

  • Професійна підготовка
  • Виробничо-технічна інфраструктура підприємств автотранспорту
  • Надійність автотранспортних засобів
  • Сучасні комп'ютерні технології і системи
  • Техніко-економічне обгрунтування інженерних рішень на автотранспортному підприємстві
  • Практична підготовка
  • Науково-дослідницька практика
  • Переддипломна практика
  • Науково-педагогічна практика

Вибіркова частина

  • Наукові дослідження і теорія експерименту
  • Розподіл загального навантаження по семестрах:
  • Автотехнічна експертиза дорожньо-транспортних пригод
  • Автотоварнознавча експертиза
  • Економіка, організація та управління автотранспортом
  • Оптимізація технологічних рішень на автотранспортному підприємстві
  • Спеціалізований рухомий склад
  • Сучасні технології ремонту та сервісного обслуговування автомобілів
8 червня 2017 року