Кафедра автомобілів

Історія кафедри

У липні 2014 року після реорганізації кафедри «Технології машинобудування та автомобілів» була утворено кафедру «Автомобілів».

Завідувачем кафедри — був заслужений винахідник України, д.т.н., проф. Гевко Богдан Матвійович, а його заступником — к.т.н., доц. Ляшук Олег Леонтійович.

Кафедра «Автомобілів» входила у склад Механіко-технологічного факультету (МТФ) Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя.

У склад кафедри також входили такі викладачі: к.т.н., доцент Левкович Михайло Генадійович (декан МТФ), к.т.н., доцент Пиндус Юрій Іванович, к.т.н., доцент Крук Володимир Васильович, асистент Тесля Володимир Олегович (заст. декана МТФ), асистент Босюк Павло Володимирович, асистент Клендій Володимир Миколайович.

17 червня 2015 відбувся успішний захист Теслі Володимира Олеговича у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті на здобуття вченого ступені кандидата технічних наук.

7 липня 2015 відбувся успішний захист Ляшука Олега Леонтійовича у Тернопільському національному технічному університеті імені Івана Пулюя на здобуття вченого ступеня доктора технічних наук.

Наказом МОН України від 29.09.2015 № 988 «Про затвердження рішень Атестаційної колегії Міністерства щодо присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань від 29 вересня 2015 року» присвоєно вчену ступінь доктора технічних наук Ляшуку Олегу Леонтійовичу та кандидата технічних наук Теслі Володимиру Олеговичу.

А також вересні 2015 року на посаду завідувача кафедри автомобілів було обрано д.т.н., доцент Ляшука Олега Леонтійовича. Заступник завідуючого кафедри Босюк Павло Володимирович.

На сьогоднішній день на кафедрі плідно працюють 2 професора, 4 доцента, 1 старший викладач, 3 асистенти.

Кафедра інтенсивно працює в напрямку

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 274 «Автомобільний транспорт».

Кафедра активно розвиває навчання студентів за програмами подвійних дипломів. Наші випускники успішно продовжують навчання у Польщі, зокрема у Люблінській політехніці та у політехнічному університеті Ополє.

8 червня 2017 року