Логотип кафедри АВ

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв

Абітурієнту

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв здійснює підготовку фахівців всіх кваліфікаційних рівнів зі спеціальності 151 «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології».

Кафедра проводить наукові дослідження та викладання ряду спеціальних дисциплін, пов’язаних з автоматизацією як технологічних процесів так і бізнес-процесів підприємств на основі використання інформаційно-вимірювальної та мікропроцесорної техніки, розробкою спеціального програмного забезпечення та використанням пакетів прикладних програм.

Основні напрямки майбутньої професійної діяльності студентів за спеціальністю «Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології», пов’язані із створенням та експлуатацією систем автоматизації технологічних процесів, установок та агрегатів, які забезпечують підтримку обраного режиму функціонування. По закінченню навчання випускники мають можливість займати посади керівників та провідних спеціалістів, інженерів з автоматизації, інженерів проектантів систем автоматизації, інженерів з налагодження систем автоматизації.

Науково-технічний прогрес у промисловості базується на розвитку ряду напрямів, серед яких важливим є інтеграція виробничих процесів та управління ними. У зв'язку з цим, для даної спеціальності відкрито спеціалізацію «Автоматизоване управління бізнес-процесами підприємства». Студенти цієї спеціалізації вивчають цикл дисциплін, пов'язаних з економічною діяльністю підприємств, оптимізацією та автоматизацією ряду процесів на даних підприємствах, а також використанням та розробкою спеціалізованого програмного забезпечення. Основні напрямки професійної діяльності випускників даної спеціалізації: автоматизація офісної діяльності з метою ведення бухгалтерського обліку, управління фінансами і матеріально-технічним постачанням, організації документообігу. До основних задач випускників даної спеціалізації входить також аналіз кон'юнктурної стратегії: динаміки ринкових цін на продукцію, рівень прибутку по різних видах продукції, прогнозований попит. Після закінчення університету випускники мають можливість займати посади як спеціалістів з автоматизації та інженерів з розробки алгоритмів та програм, так і системних аналітиків проектів.

Наш випускник підготовлений для виробничо-технологічної, проектної та дослідницької роботи в галузі розробки, налагодження та експлуатації автоматизованих систем управління. Спеціаліст може займати посади інженера, конструктора, програміста, молодшого наукового співробітника, а за наявності стажу роботи — викладацькі та керівні посади.