Логотип кафедри АВ

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв

Історія кафедри

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв (АВ) створена згідно з наказом Міністерства вищої освіти № 89-02 від 19.06.1987 р., та згідно із наказом тодішнього ректора Львівського політехнічного інституту № 131-01 від 12.11.1987 р.

Формувалась кафедра АВ з працівників інших кафедр тодішньої Тернопільської філії Львівського політехнічного інституту, а саме:

  • кафедри технології машинобудування — проф., к.т.н. Ярослава Проця, доц., к.т.н. Любомира Рибака, ст. викладача Олександра Шовкуна;
  • кафедри енергетики — доц., к.т.н. Андроника Буняка та працівників галузевої лабораторії «Мікропроцесорної техніки» — доц., к.т.н. Леоніда Мовчана, доц., к.т.н. Анатолія Лупенка, ст. наук. співробітника Володимира Ковальчука, інженерів Миколи Савчука, Миколи Шопука;
  • кафедри верстатів та інструментів — доц., к.т.н. Арсена Куцевича, доц., к.т.н. Андрія Рудника, ст. викладача Степана Рожука, ст. викладача Володимира Лушпака.

Саме в такому складі кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв розпочала свою діяльність.

Кафедра з роками зростала і зміцнювалась іншими працівниками: д.т.н., професором Петром Стухляком, к.т.н., доцентом Олегом Шкодзінським, к.т.н., доцентом Миколою Митником, д.т.н., професором Миколою Карпінським, к.т.н., доцентом Володимиром Медвідем, ст. викладачем Миколою Рачинцем, ст. викладачем Ігорем Литвином, к.т.н., доц. Ростиславом Трембачем, асистентами Василем Мочульським, Ростиславом Королюком, Ігорем Козбуром, к.т.н, доцентом Володимиром Савківим, к.т.н, доцентом Ігорем Коноваленком, асистентами Тарасом Лобуром, Петром Федорівим, Вадимом Пісьціо, к.т.н, доцентами Ольгою Данилюк, Григорієм Данилишиним, Сергієм Мовчаном, Юрієм Пиндусом, Павлом Марущаком, Оленою Рогатинською, Олегом Ляшуком, завідувачами лабораторій Ігорем Бистрим та Анатолієм Ткачом, Петром Микуликом, Русланом Головняком, Любомиром Мосієм, інженерами Володимиром Невожаєм, Оксаною Тарановою, Світланою Страханською, Наталією Островською, Андрієм Галушкою, Оксаною Шпілюр, Лілією Іванюк, Ольгою Горват.

Більшість цих працівників і сьогодні працюють на кафедрі автоматизації технологічних процесів і виробництв під керівництвом д.т.н., професора Павла Орестовича Марущака, а частина з них працює на інших кафедрах нашого університету або в інших навчальних закладах. Зокрема, була створена кафедра приладобудування (1993 р.), завідувачем якої став к.т.н., доцент Рудник А.Г., та кафедра комп'ютерно-інтегрованих технологій (1997 р.), завідувачем якої став д.т.н., професор Стухляк П.Д. Також у 1997 році створено факультет комп'ютерних технологій, деканом якого став к.т.н., доцент Буняк Андроник Мусійович.

Завдяки наполегливій праці колективу кафедри підготовлено понад 1500 спеціалістів, захищено 3 докторські дисертації (Карпінський М.П., Марущак П.О., Стухляк П.Д.). Вчене звання професора присвоєно Процю Я.І. та Раку Ю.П. Також захищено 10 кандидатських дисертацій, зроблено 180 винаходів, опубліковано більше 1200 монографій, статей, доповідей на конференціях. Сформовані 4 наукові напрямки.

Сьогодення

На сьогоднішній день на кафедрі плідно працюють 1 професор, 6 доцентів, 3 старших викладачі, 3 асистенти, 2 аспіранти.

Кафедра інтенсивно працює в напрямку розвитку прогресивних форм навчання, зокрема,
E-learning - системи електронного навчання за допомогою Інтернет і мультимедіа-технологій, що дозволяє організовувати освітній процес на якісно новому рівні.

Кафедра здійснює підготовку бакалаврів та магістрів за спеціальністю 151 «Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології» у тісній співпраці з кафедрою комп'ютерно-інтегрованих технологій факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії.

Кафедра активно розвиває навчання студентів за програмами подвійних дипломів. Наші випускники успішно продовжують навчання у Польщі, зокрема у Люблінській політехніці.