Логотип кафедри АВ

Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв

Наукова діяльність кафедри

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

  • автоматизовані методи технічного діагностування матеріалів і конструкцій;
  • оптико-цифровий аналіз множинного пошкодження авіаційних конструкцій, магістральних нафто- та газопроводів, металургійного обладання;
  • алгоритми стереоскопічного та фрактодіагностичного аналізу
  • проектування автоматизованих систем для виробничих галузей;
  • створення засобів автоматизації та управління на базі використання мікропроцесорної техніки та комп’ютерних технологій;
  • створення обчислювальних систем на базі ПЕОМ для контролю неперервних процесів у виробництві;
  • розробки у сфері управління базами даних та сучасних комунікаційних технологій.

На кафедрі сформувались наукові школи:

  • з розроблення автоматизованих методів технічного діагностування;
  • з автоматизації технологічних процесів та наукових досліджень на базі використання мікропроцесорної техніки.