Кафедра економічної кібернетики

Абітурієнту

Запрошуємо Вас здобути фах економіста на факультеті Економіки та менеджменту Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя.

Економіка є основою життя суспільства. Економічне підґрунтя великою мірою визначає статус країни у світі та формує простір можливостей для самореалізації її громадян. Тому у переліку галузей знань і спеціальностей Вищої освіти спеціальність 051 «Економіка» належить до галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки».

Результати підготовки економістів

 1. Готовність до усного і письмового спілкування в економічно-діловій сфері українською та іноземною мовою.
 2. Уміння приймати виважені та обґрунтовані управлінські рішення щодо функціонування економічних об’єктів і брати за них відповідальність.
 3. Уміння відшукати, опрацювати, проаналізувати економічну інформацію та використати її у професійній діяльності.
 4. Уміння використовувати в роботі економіста сучасні комп’ютерні інформаційні технології.
 5. Ґрунтовні знання суспільних та природничих дисциплін, що є основою підготовки всебічно розвиненого фахівця-економіста.
 6. Здатність розв’язувати аналітичні та прогнозні задачі за допомогою сучасних технічних засобів та інформаційних технологій (1C:Бухгалтерія, Aris, AuditExpert, Project Expert, Statistika, MicrosoftExcel, MicrosoftProject, Matlab)
 7. Здатність використовувати інформаційні системи для організації електронного бізнесу, автоматизації діяльності організацій.
 8. Здатність аналізувати і впроваджувати інвестиційно - інноваційні проекти для організації власного бізнесу, розвитку галузей економіки та державної економічної системи.
 9. Здатність аналізувати та передбачати економічні ризики, здійснювати заходи щодо їх зниження.
 10. Уміння моделювати та удосконалювати бізнес-процеси, керувати проектною діяльністю підприємства.

Посади, на яких можуть працювати наші випускники:

 • економіст;
 • економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності;
 • економіст з фінансової роботи;
 • економіст з планування;
 • викладач професійного навчально - виховного закладу;
 • консультант з ефективності підприємства;
 • економіст інформаційно-обчислювального центру;
 • консультант з економічних питань;
 • оглядач з економічних питань та інші посади.

Сертифікати ЗНО, які необхідні для вступу:

 • Українська мова та література;
 • Історія України;
 • Математика або Географія або Іноземна мова.

Ви можете вибрати форму навчання:

 • стаціонар (денна форма)
 • заочна (дистанційне навчання)
 • екстернат

Ви зможете отримати якісну освіту не залежно від місця проживання або рівня зайнятості, використовуючи сучасну систему дистанційного навчання. Для студентів у доступі через інтернет є: лекції, матеріали практичних та самостійних робіт тощо. Працює студентський форум.

Абітурієнти з вищим рейтингом поступають на безкоштовне навчання на місця держзамовлення. Інші можуть навчатись на платній формі. Вартість навчання в ТНТУ є однією з найнижчих в Україні для спеціальності «Економіка». В середньому вона на 15-25% нижче, ніж у Львові, Рівному та Івано-Франківську на таких же спеціальностях. Причому, згідно з укладеними контрактами, вартість навчання не змінюється протягом усього терміну навчання. Оплату можна вносити частинами, оплачуючи поступово за кожен семестр.

1 червня 2017 року