Кафедра будівельних конструкцій

Історія кафедри

Кафедра будівельних конструкцій є підрозділом факультету інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ) Тернопільського національного технічного університеті імені Івана Пулюя. Створена кафедра 1 вересня 2016 року згідно наказу №4/7-601 шляхом перейменування кафедри графічного моделювання. На кафедрі організовано дві секції: секція «Будівельних конструкцій, будівель і споруд» та секція «Графічного моделювання».

Історія секції «Графічного моделювання» починається із організацією в 1960 р. Тернопільського загальнотехнічного факультету Львівського політехнічного інституту (ЛПІ). Створено секцію нарисної геометрії та графіки, яку очолив Шевченко Степан Тихонович. В склад секції входили випускник Львівського політехнічного інституту Мельник Роман Васильович і випускник Львівського лісотехнічного інституту Головатий Михайло Миколайович.

В 1965 році створена кафедра «Нарисної геометрії та графіки».

В 1991 р. у зв’язку із створенням Тернопільського приладобудівного інституту кафедра нарисної геометрії і графіки перейменовується в кафедру графічного моделювання.

На даний час кафедра будівельних конструкцій знаходиться в корпусі №1, 8-й поверх.

Навчальний процес кафедри забезпечують шість науково-педагогічних працівників.

14 грудня 2017 року