Кафедра будівельних конструкцій

Наукова робота кафедри

  • Підвищення технічного рівня засобів механізованого переміщення сипких сільськогосподарських матеріалів по криволінійних трасах»
  • Фільтраційне сушіння теплоізоляційних матеріалів»
  • Формування тиском профільних стрижнів на основі плетених композитних структур»
  • Комплексні ціанідні сполуки вольфраму та їх каталітичні властивості»
  • Робота нормальних перерізів згинальних залізобетонних елементів, підсилених композитними матеріалами за дії малоциклового навантаження»
  • Синтез гвинтових затискних пристроїв для закріплення тонкостінних заготовок на металорізальних верстатах»
14 грудня 2017 року