Кафедра будівельної механіки

Історія кафедри

Кафедра будівельної механіки забезпечує надання освітніх послуг при підготовці фахівців за спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія», а також фахівців усіх інженерних спеціальностей з матеріалознавства і технології конструкційних матеріалів та економістів із технічних дисциплін.

Кафедра будівельної механіки утворена згідно з наказом ректора Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя №366-03 від 31.07.2008року на базі кафедри матеріалознавства.

1991 рік. Наказом ректора Тернопільського приладобудівного інституту Шаблія О.М. за №5 від 26.03.1991 року створено кафедру матеріалознавства. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри був призначений к.т.н., доц. Василюк П.М. (наказ №27-03 від 15.04.1991 року).

1992 рік. За результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри обрано д.т.н, проф. Яснія П.В. (м. Київ, Інститут проблем міцності АН УРСР). Започатковано підготовку аспірантів за спеціальністю «Механіка деформівного твердого тіла».

2005 рік. Завідувачу кафедри професору Яснію П.В. присвоєно почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України».

2008 рік. На кафедрі будівельної механіки, як випусковій, започатковано підготовку бакалаврів за напрямом 6.060101 «Будівництво».

2012 рік. Започатковано підготовку магістрів за спеціальністю 8.06010101 «Промислове і цивільне будівництво».

2013 рік. Започатковано підготовку спеціалістів за спеціальністю 7.06010101 «Промислове і цивільне будівництво» та отримання другої вищої освіти за цією ж спеціальністю.

2014 рік. За результатами конкурсу на посаду завідувача кафедри обрано к.т.н., доц. Ковальчука Я.О.

2017 рік. Оновлено матеріально-технічну базу в лабораторіях та спеціалізованих лекційних аудиторіях кафедри.

Навчальний процес відбувається в лабораторіях матеріалознавства, технології конструкційних матеріалів, будівельного матеріалознавства, тепло-, газопостачання та вентиляції, інженерної геодезії, автоматизованих методів проектування у будівництві та ін.

Наукові дослідження на кафедрі виконують в лабораторіях твердих сплавів, електронної мікроскопії, тріщиностійкості матеріалів.

31 січня 2018 року