Кафедра електричної інженерії

Навчальна робота кафедри

 • 3D моделювання світлового середовища
 • Fundamentals of Illuminating Engineering
 • High voltage technique
 • Lighting Devices
 • Lighting Installations and systems
 • Materials for light engineering
 • Power Supply
 • Reliability and Diagnostics of Electrical Equipment
 • Renewable energy sources
 • АСУ й оптимізація режимів енергосистем
 • Введення в спеціальність
 • Відновлювані джерела енергії
 • Джерела світла
 • Дипломне проектування та переддипломна практика
 • Діагностика стану та надійність електротехнічних систем електроспоживання
 • Економія втрат енергії в енергосистемах
 • Електрична частина станцій та підстанцій
 • Електричні апарати
 • Електричні системи та мережі
 • Електропостачання
 • Електропостачання промислових і муніципальних об'єктів
 • Електротехніка
 • Електротехніка в будівництві
 • Електротехніка та електромеханіка
 • Електротехніка та електроніка
 • Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка
 • Електротехнічні та конструкційні матеріали
 • Енергетичний менеджмент
 • Енергетичні системи забезпечення життєдіяльності людини
 • Енергетичні установки
 • Енергозбереження
 • Енергозбереження у світлотехнічній галузі
 • Забезпечення енергоефективності підприємств
 • Забезпечення енергоощадності цивільних та промислових споруд
 • Комп'ютерні технології проектування в енергетиці
 • Математичне моделювання (для спеціальності світлотехніка і джерела світла)
 • Математичні задачі електроенергетики
 • Математичні моделі світлотехнічних установок
 • Мікропроцесорна техніка
 • Моделювання світлотехнічних установок
 • Монтаж, експлуатація і ремонт систем електроспоживання
 • Надійність і діагностика електрообладнання
 • Наукові дослідження і техніка експерименту
 • Нормативно правова база енерговикористання
 • Основи електроприводу
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Основи релейного захисту та автоматизації енергосистем
 • Основи світлотехніки
 • Прикладне програмне забезпечення в електроенергетиці
 • Проектування архітектурного, ландшафтного та рекламного освітлення
 • Промислова електроніка
 • Пускорегулювальні апарати
 • Робітнича професія
 • Розрахунок і конструювання світлових приладів
 • Світлові прилади
 • Світлотехнічні установки та системи
 • Силова електроніка
 • Системи управління електропостачанням
 • Системи управління освітленням
 • Спеціальні світлотехнічні установки
 • Споживачі електричної енергії
 • Стійкість конструкцій ізоляції та енергоефективність систем електропостачання
 • Теоретичні основи електротехніки
 • Теорія автоматичного керування
 • Теплова та конструкційна стійкість матеріалів та конструкцій у системах електроспоживання
 • Тепломасообмін
 • Теплотехнічні вимірювання
 • Теплотехнологічні процеси та установки
 • Техніка високих напруг
 • Технічна електродинаміка
 • Технічна термодинаміка
 • Технічні системи обліку електричної енергії
 • Технологія електротехнічного виробництва
 • Управління проектами енерговикористання
 • Управління функціонуванням електроенергосистем
 • Фізичні основи джерел світла
 • Фотометрія
16 жовтня 2018 року