Кафедра електричної інженерії

Структура кафедри

 • К7-106 — Лабораторія електроніки та мікропроцесорної техніки
 • К7-107 — Викладацька аудиторія
 • К7-109 — Лабораторія електротехніки (частина 1)
 • К7-110 — Лабораторія електротехніки (частина 2)
 • К7-111 — Лабораторія фотометрії
 • К7-307 — Лабораторія електричних вимірювань
 • К7-308 — Комп’ютерний клас
 • К7-309 (а) — Викладацька аудиторія
 • К7-309 (б) — Лабораторія телеметрії та дистанційного керування енергооб’єктами
 • К7-310 — Лекційна аудиторія
 • К7-311 — Лабораторія релейного захисту і автоматизації, станцій і підстанцій
 • К7-312 — Лабораторія діагностування та надійності систем
 • К7-401 — Лабораторія нетрадиційних та поновлювальних джерел енергії і термодинаміки
 • К7-402 — Науково-дослідна лабораторія енергоощадності та проблем енергетики
 • К7-403 — Викладацька аудиторія
 • К7-404 — Лекційна аудиторія
 • К7-405 — Робочий кабінет д.т.н., професора Тарасенка М.Г. (завідувач кафедри)
 • К7-406 — Лабораторія споживачів електричної енергії та енергетичного менеджменту
 • К7-407 — Лекційна аудиторія
 • К7-408 — Експертно-аналітична лабораторія
 • К7-409 — Комп’ютерний клас
 • К7-411 — Навчально-методичний відділ
 • К7-413 — Лабораторія теоретичних основ електротехніки
 • К7-413 (а) — Робочий кабінет д.т.н., професора Андрійчука В.А.
 • К7-414 — Лабораторія інформаційних та керуючих комплексів енерговикористання і енергопостачання
 • К7-501 — Науково-дослідна лабораторія фізичних основ джерел світла
 • К7-502 — Лабораторія світлових приладів
 • К7-503 — Викладацька аудиторія
 • К7-504 — Лекційна аудиторія
 • К7-505 — Лабораторія джерел світла та ПРА
 • К7-506 — Робочий кабінет д.т.н., професора Лупенка А.М.
 • К7-507 — Лабораторія метрологічних вимірювань
 • К7-508 — Лабораторія електричних машин
 • К7-509 — Лабораторія теплоелектроцентралей, котельнь, теплосистем і теплопостачання
 • К7-511 — Лабораторія світлотехнічних установок
 • К7-600 — Лабораторія електричних систем та мереж
 • К7-602 — Лабораторія автоматизованого електроприводу та електричних машин
 • К7-603 — Лабораторія дослідження характеристик ізоляційних матеріалів у системах електроспоживання
 • К7-604 — Високовольтна лабораторія
 • К7-703 — Лабораторія курсового та дипломного проектування
 • К7-704 — Лабораторія електропостачання промислових та муніципальних об’єктів

Детальніше на сайті кафедри.

21 листопада 2018 року