Кафедра систем електроспоживання та комп’ютерних технологій в електроенергетиці

Наукова діяльність кафедри

За час створення кафедри співробітники та аспіранти займалися дослідженнями процесів та сигналів в електроенергетиці. З 2003 року колектив кафедри залучений до вирішення проблем підвищення точності оцінювання режимів високовольтних мережах методом комп’ютерних технологій, виявлення та обліку прихованого відбору електроенергії у високовольтних мережах, створення програмно-апаратних засобів моделювання відбору інформації в безпровідникових мережах давачів системи електропостачання, побудовою математичних моделей оцінок параметрів налаштування джерел сигналів енергетичних систем за навантаженням та моделюванням динаміки руйнування ізоляції обмоткових елементів електричних апаратів.

Зараз на кафедрі ведуться наукові дослідження з напрямів:

  • розроблення теоретичних задач підвищення надійності доаварійного виявлення дефектів в кабельних лініях електропостачання;
  • розробка апаратно-програмних засобів зниження несиметрії в трифазних мережах дистанційного управління установками зовнішнього освітлення;
  • зниження втрат електроенергії при несиметричних режимах електричних мереж.

Усього науковою школою кафедри підготовлено 4 кандидати наук. За 2005-2017 роки співробітниками кафедри опубліковано понад 200 наукових статей, 2 монографії, одержано 15 патентів на виноходи, зроблено понад 100 доповідей на наукових конференціях.

25 травня 2017 року