Кафедра харчової біотехнології і хімії

Наукова діяльність кафедри

На кафедрі оптимізація біохімічних та фізико-хімічних процесів у молочно-білкових системах», № держреєстрації 0196U012986, «Дослідження процесів одержання білкових фракцій молока методами безмембранного осмосу та електроосмосу», № держреєстрації 0199U003999. На даний час наукова робота проводиться по харчової біотехнології і хімії виконувалися держбюджетні теми «Дослідження та держбюджетній темі № 0108U004125 «Дослідження шляхів утворення і виділення біологічно активних продуктів протеолізу казеїну». Науковий керівник — д.б.н. проф. Юкало В.Г.

У 2013 р. виконувалася госпдоговірна тема: «Вивчити вплив бактофугування та різних режимів пастеризаційної обробки молока сирого на його фізико-хімічний склад на ПрАТ Тернопільському молокозаводі». Керівник теми — д.б.н., проф. Покотило О.С. Також на кафедрі проводяться дослідження з вивчення ліпідного та жирнокислотного складу жирів рослинного походження, які можуть бути джерелом поліненасичених жирних кислот у складі харчових продуктів функціонального призначення (д.б.н., проф. Покотило О.С.).

Вивчаються механізми та закономірності формування мікробних біоплівок на технологічному устаткуванні в харчовій промисловості та розробляються способи руйнування мікробних біоплівок новими мийно-дезінфікуючими засобами (д.вет.н., проф. Кухтин М.Д.).

Вивчаються перспективи використання нетрадиційної сировини у консервуванні (к.т.н., доц. Мельнічук О.Є., к.б.н., доц.. Сельський В.Р.); розробляються біотехнології кисломолочних продуктів на основі природної асоціації «тибетський грибок» (к.т.н. Вічко О.І.); розробляються види молочного морозива з різними наповнювачами (к.т.н., доц. Рибак О.М.); удосконалюються технології макаронних виробів, збагачених харчовими волокнами (к.т.н. Карпик Г.В.);

Викладачі кафедри беруть активну участь у міжнародних науково-практичних конференціях різних рівнів, що проводяться в ТНТУ ім. І.Пулюя та інших навчальних та наукових закладах України та закордоном.

7 червня 2017 року