Кафедра кібербезпеки

Історія кафедри

Кафедра кібербезпеки ТНТУ створена на базі кафедри комп’ютерних наук 1 серпня 2015 р. (наказ ректора № 4/7-566 від 03.08.2015 р.) та здійснює підготовку здобувачів освітнього рівня бакалавр за спеціальністю 125 «Кібербезпека» та за напрямом 6.170101 «Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та магістр за спеціальністю 125 «Кібербезпека». Виконуючим обов'язки завідувача кафедри було призначено доцента Козака Руслана Орестовича. Кафедра розпочала свою роботу з невеликого колективу у складі шести чоловік, серед яких проте було 2 доктори наук. Щороку колектив кафедри оновлюється та розширюється.

Станом на 2018 рік колектив кафедри налічує одинадцять осіб за основним місцем роботи та 2 сумісники. В загальному 81% професорсько-викладацького складу кафедри мають вчені ступені і звання. Кадрове забезпечення докторами наук складає 2 особи за основним місцем роботи та 2 особи-сумісники.

Молоді та амбітні викладачі кафедри постійно вдосконалюють свою педагогічну майстерність та підвищують науковий рівень завдяки навчанню в аспірантурі та докторантурі, стажуванню в провідних ІТ-компаніях регіону та в вищих навчальних закладах не лише України, але й Європи. Зокрема перший очільник кафедри Козак Р.О. з 2017 року навчається в докторантурі Української академії друкарства, м. Львів на працює над дисертацією на тему: «Методологічні основи створення інформаційної технології управління інформаційною безпекою видавничих бізнес-процесів»

Загородна Н.В. стажувалась в Університеті Північного Іллінойсу, м. Декальб, США (2011-2012 р.), в Національному дослідницькому інституті Франції в галузі інформатики та автоматики (2012 р.). В січні 2017 р. отримала грант за програмою «Erasmus+», в рамках якого викладала лекції в області кібербезпеки. Боднарчук І.О. підвищував кваліфікацію в університеті Валенсії (Іспанія) в рамках програми академічної мобільності Erasmus+. Карпінський М.П. переймав досвід роботи в компанії «Rolls-Royce» у Великобританії. Стадник М.А. є провідним лектором школи PM в IT House Business, а також має практичний досвід роботи в компаніях «Магніс» та «eMagicOne»
Муж В.В. має практичний досвід роботи більше 10 років в Управлінні державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в Тернопільській області

Викладачі кафедри Загородна Н.В., Боднарчук І.О. та Стадник М.А. вдосконалювали педагогічну майстерність на курсах «Academic Teaching Excellence», що організовувались Британською радою в Україні.

В рамках проекту TEMPUS SEREIN («Modernization of Postgraduate Studies on Security and Resilience for Human and Industry Related Domains») кафедра приймала участь у роботі Національного альянсу з комп’ютерної безпеки — National Security Alliance.

Викладачі кафедри приймають участь у роботі спеціалізованих рад по захисту дисертацій в університеті та інших вузах України.

9 жовтня 2018 року