Кафедра комп’ютерних систем та мереж

Навчальна робота кафедри

Спеціальність:

 • 123 «Комп’ютерна інженерія»

Освітні програми:

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

Бакалаврат

Обов’язкові:

 • Алгоритми та методи обчислень
 • Архітектура комп'ютерів
 • Захист інформації в комп’ютерних мережах
 • Інженерія програмного забезпечення
 • Комп’ютерна електроніка
 • Комп'ютерна логіка
 • Комп’ютерна схемотехніка
 • Комп'ютерні мережі
 • Комп’ютерні системи
 • Організація баз даних
 • Паралельні та розподілені обчислення
 • Системне програмне забезпечення
 • Системне програмування
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Технології проектування комп'ютерних систем

Вибіркові:

 • Web-програмування
 • Вступ у спеціальність
 • Моделювання систем
 • Надійність, контроль, діагностика та експлуатація ЕОМ
 • Основи вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем
 • Основи побудов штучного інтелекту
 • Програмування мовою Java
 • Спеціалізовані комп'ютерні системи
 • Теорія інформації та кодування
 • Сучасні технології передавання даних
 • Цифрове опрацювання сигналів
 • Фізична електроніка та мікроелектроніка

Магістратура

Обов’язкові:

 • Дослідження і проектування комп’ютерних систем та мереж
 • Методологія та організація наукових досліджень
 • Охорона праці в галузі
 • Проектування спеціалізованих засобів обробки даних з використання програмованих логічних інтегральних схем

Вибіркові:

 • Адміністрування та експлуатація комп’ютерних мережевих систем
 • Дослідження та проектування експертних систем
 • Інтелектуальний аналіз даних
 • Інформаційні системи паралельної та розподіленої обробки даних
 • Комплексна безпека інформаційних мережевих систем
 • Математичне забезпечення комп'ютерних систем та мереж
2 червня 2017 року