Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій

Наукова діяльність кафедри

Основні напрямки наукових досліджень співробітників кафедри:

  • Розробка методологічних підходів для автоматизованого дослідження впливу енергетичних полів на властивості композитів.
  • Математичне моделювання впливу наповнювачів на структуроутворення композитних матеріалів.
  • Аналіз складних динамічних систем.
  • Дослідження автоколивальних процесів в технічних системах.
  • Побудова автоматизованих систем управління на базі програмованих логічних контролерів.
  • Побудова комплексних систем захисту інформації в комп’ютерних мережах.
  • Розробка механічних позиційних диференціальних трансформаторів моменту.
  • Дослідження альтернативних джерел енергії.

На кафедрі сформувались наукові школи:

  • «Дослідження властивостей полімер-композитних матеріалів на базі автоматизованих програмно-апаратних комплексів»
  • «Розробка технологій для автоматизованого формування та дослідження композитних матеріалів»
8 червня 2017 року