Кафедра промислового маркетингу

Абітурієнту

Кафедра промислового маркетингу здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 075 «Маркетинг».

Підготовка фахівців на кафедрі орієнтована на вивчення ринків збуту, уподобань споживачів, оцінку попиту на вироблений товар (послугу), аналіз маркетингових ходів конкурентів, купівельну спроможність споживачів та згідно отриманої інформації розробку рекомендацій щодо покращення діяльності підприємства (організації), а також збільшення обсягів продажів, вдосконалення рекламних кампаній, встановлення цін та знижок на продукцію, оптимізації асортименту продукції тощо.

Маркетологи сьогодні необхідні будь-якій фірмі, яка зацікавлена у просуванні та ефективному збуті своєї продукції. Відділи маркетингу є в банках, на виробничих підприємствах, торгових фірмах. У маркетологах зацікавлені спеціалізовані консалтингові компанії, які надають послуги з проведення маркетингових досліджень.

Завдяки універсальності і широті погляду у маркетолога є всі шанси стати керівником компанії або відкрити власну справу.

Основними напрямками майбутньої професійної діяльності випускників кафедри є робота з клієнтами, просування товару, аналіз зовнішнього і внутрішнього середовища, а також ряд інших функцій: дослідницька, прогнозно-стратегічна, контрольно-ревізійна. Маркетологи зорієнтовані на пошук нових клієнтів і розширення ділових контактів; комунікації з потенційними клієнтами шляхом здійснення промоції діяльності власної фірми за допомогою актуальних для певного виду господарської діяльності інструментів; формування бази даних клієнтів і ефективне управління нею (такий процес ефективно здійснюється за допомогою використання системи CRM — Customer Resources Management); створення програм лояльності для клієнтів; організація корпоративних заходів для клієнтів компанії; підтримання постійного ненав'язливого зв'язку із клієнтами компанії.

Фахівці з цієї спеціальності займають посади: медіа-планер, копірайтер менеджер з реклами, маркетолог-аналітик (маркетингові дослідження), спеціаліст з Public Relations (PR), спеціаліст з міжнародного маркетингу, логіст, мерчендайзер, торговий агент, бренд-менеджер, спеціаліст рекламного бізнесу та ін.

При підготовці фахівців зі спеціальності 075 «Маркетинг» на кафедрі промислового маркетингу особлива увага приділяється вивченню сучасних пакетів графічної обробки зображень CorelDraw, PhotoShop або (чи також) програмним забезпеченням обробки статистичної, первинної маркетингової інформації SPSS, OCA. Таким чином, студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й отримувати практичні навички роботи з сучасним технічним та програмним забезпеченням.

14 листопада 2017 року