Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Абітурієнту

Запрошуємо на навчання !!!

Кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва

Запрошує на навчання за спеціальностями:

073 «Менеджмент»

Спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»

241 «Готельно-ресторанна справа»

241 «Готельно-ресторанна справа» 073 «Менеджмент»
Спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»
Перелік конкурсних предметів ЗНО
для вступу на бакалаврські спеціальності
  • Українська мова та література
  • Іноземна мова
  • Математика або географія
Особливості вступу випускників коледжів та технікумів на 3 курс університету
зі спеціальностей:
«Туристичне обслуговування»
«Готельне обслуговування»
«Ресторанне обслуговування»
Для здобуття освітнього ступеня «Магістр» зараховуються
вступники з базовою або повною освітою (диплом бакалавра, спеціаліста, магістра) з будь-якої спеціальності

Ви зможете отримати якісну освіту не залежно від місця проживання або рівня зайнятості, використовуючи сучасну систему дистанційного навчання. Для студентів у доступі через Інтернет є: лекції, матеріали практичних та самостійних робіт тощо. Працює студентський форум.

28 листопада 2017 року