Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Історія кафедри

30 серпня 2002 року згідно наказу № 313-03 Тернопільського державного технічного університету імені Івана Пулюя, на основі наказу Міністерства освіти і науки України було створено кафедру менеджменту підприємницької діяльності.

З 2014 року — кафедра менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва.

Про необхідність створення кафедри свідчать швидкі темпи розвитку підприємництва і нестача спеціалістів, які б могли якісно і ефективно організовувати виробництво, керувати підприємствами, організаціями в ринкових умовах, розвивати бізнес, ринкову інфраструктуру.

Завдання кафедри — підготовка фахівців з менеджменту для управління підприємствами й організаціями різних форм власності в ринковій економіці в період реструктуризації, впровадження ринкових відносин, надання допомоги в організації підприємницької діяльності.

Головний науковий напрямок кафедри менеджменту підприємницької діяльності — концептуальні засади створення підприємницького середовища та його інфраструктури для забезпечення достатку, безпеки та благополуччя підприємців фізичних та юридичних осіб, та бізнесу в цілому, впровадження інноваційних проектів.

Першим завідувачем кафедри був Заслужений раціоналізатор України, Заслужений винахідник України, доктор технічних наук, професор Володимир Якимович Мартиненко.

У 2007 році кафедру очолив доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України Богдан Миколайович Андрушків.

28 листопада 2017 року