Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг

Структура кафедри

Професорсько-викладацький склад кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, який забезпечує навчально-методичну роботу з дисциплін та виховний процес, складається з 11 працівників педагогічно-викладацького складу та 2 працівників навчально-допоміжного персоналу.

Також на кафедрі функціонує:

 • Експериментальна науково-дослідна лабораторія «Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні» («ЕЛІТА»)
 • У 2011 році науковою школою професора Андрушківа Б. М. організовано експериментальну науково-дослідну лабораторію «Інновації в науці, техніці, економіці та адмініструванні» («ЕЛІТА»), основною метою якої є дослідження актуальних питань соціально-економічного розвитку сфери підприємницької діяльності, розробка науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання.

  Передбачено, що «ЕЛІТА», крім творчого пошуку шляхів розв’язання актуальної проблематики, здійснюватиме наступні види діяльності:

  • проведення наукових досліджень з актуальної проблематики соціально-економічного розвитку сфери підприємницької діяльності, розроблення науково обґрунтованих пропозицій з їх розв’язання;
  • проведення наукових та науково-дослідних робіт за господарськими і держбюджетними договорами;
  • організація і проведення науково-практичних конференцій і семінарів, виступів у засобах масової інформації на соціально-економічну та іншу проблематичну тематику;
  • проведення у межах повноважень наукової, науково-технічної, науково-практичної експертизи наукових праць та результатів досліджень;
  • координація діяльності громадського Фонду неординарних ідей з метою активізації інноваційної освітньої діяльності та наукової творчості студентів, молодих науковців, працівників університету, творчих особистостей тощо.
  • виготовлення, упровадження та реалізація наукової та інноваційної продукції;
  • надання допомоги в патентно-пошукових дослідженнях.
 • Електронне наукове фахове видання «Соціально-економічні проблеми і держава» (Scientific Journal «Socio-Economic Problems and the State»)
 • Спеціалізована рада Д 58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю: 08.00.04 — «Економіка та управління підприємствами»
 • Музей засобів управління та економічної літератури тоталітарного періоду
28 листопада 2017 року