Кафедра програмної інженерії

Навчальна робота кафедри

Спеціальність:

 • 121 «Інженерія програмного забезпечення»

Освітні програми:

 • бакалавра;
 • магістра.

Перелік дисциплін, що читаються на кафедрі:

Бакалаврат

Обов’язкові:

 • Алгоритми і структури даних
 • Аналіз вимог до програмного забезпечення
 • Архітектура та проектування програмного забезпечення
 • Бази даних
 • Веб-технології
 • Економіка програмного забезпечення
 • Захист інформації у комп'ютерних системах
 • Комп'ютерна дискретна математика
 • Конструювання програмного забезпечення
 • Людино-машинна взаємодія
 • Моделювання та аналіз програмного забезпечення
 • Об'єктно-орієнтоване програмування
 • Основи програмної інженерії
 • Основи програмування
 • Якість програмного забезпечення та тестування

Вибіркові:

 • Архітектура комп'ютера
 • Варіаційне числення та методи оптимізації
 • Дискретні структури
 • Іноземна мова професійно-ділового спрямування
 • Математичне моделювання в науково-технічних дослідженнях
 • Менеджмент проектів програмного забезпечення
 • Методи та програмні засоби ідентифікації систем
 • Мова програмування
 • Моделювання складних розподілених систем та об’єктів
 • Операційні системи та комп’ютерні мережі
 • Паралельне програмування
 • Програмування для мобільних пристроїв
 • Проектний практикум
 • Розробка програм на C# та технологія .NET
 • Скриптові технології розробки web-застосувань
 • Технології JEE 5 екзамен
 • Чисельні методи в програмній інженерії

Магістратура

Обов’язкові:

 • Раціональний уніфікований процес проектування програмного забезпечення

Вибіркові:

 • Техніко-економічне обґрунтування програмних проектів
 • Інженерія вимог
 • Комп'ютерна криптографія
 • Об’єктне моделювання програмного забезпечення на основі OCL
 • Об'єктні технології конструювання програмного забезпечення
 • Технології високопродуктивних обчислень
 • Управління ІТ-проектами
31 жовтня 2018 року