Кафедра програмної інженерії

Абітурієнту

121 Інженерія програмного забезпечення

Кваліфікація:

  • бакалавр – фахівець з розробки та тестування програмного забезпечення (ПЗ),
  • маґістр – професіонал в галузі проектування та інженерії програмних систем.

Напрям підготовки 121 Інженерія програмного забезпечення скерований на вивчення сучасних методів і технологій створення високорівневих програмних продуктів, з використанням: об’єктно-орієнтованих принципів проектування і програмування (С/С++, Java/J2EE, С#/.Net), інструментальних засобів та середовищ розроблення (Visual Studio, Eclipse, NetBeans), баз даних, міжплатформного застосування. Вивчається теорія і практика конструювання ПЗ, включаючи аналіз вимог, моделювання, вибір архітектури та проектування ПЗ, написання досконалого коду, верифікація, тестування, еволюція ПЗ, менеджмент програмних проєктів та робота в командах програмістів.

Фахівці з напрямку 121 Інженерія програмного забезпечення володіють ґрунтовними знаннями та практичними навиками з проектування складних програмних систем, методами програмної інженерії і комп’ютинґу, об’єктно-орієнтованими технологіями проектування і програмування.

Перспективи працевлаштування: програмістами та менеджерами програмних проектів провідних IT-компаній Тернопілля, України та Європейського Союзу (понад 500 вакансій щорічно), адміністраторами комп’ютерних мереж, Web-програмістами, тестувальниками ПЗ, розробниками автоматизованих та інтелектуальних систем і підтримки наукових досліджень (R&D), науково-педагогічними працівниками.

Основні професійно-орієнтовані дисципліни: «Основи програмної інженерії (SE201)», «Об'єктно-орієнтоване програмування на С++ (CS1021)», «Алґоритми і структури даних (CS103)», «Моделювання програмного забезпечення», «Конструювання програмного забезпечення (SE211)», «Архітектура та проектування програмного забезпечення (SE322)», «Якість програмного забезпечення та тестування (SE321)», «Програмна інженерія і комп’ютинґ (SE101)», «Програмування і проектування на С# та технологія .Net», « Об'єктно-орієнтоване програмування і проектування на JAVA/J2EE», «Організація комп'ютерних мереж (CS226)», «Бази даних (CS270T)», «Менеджмент проєктів ПЗ (SE323)», дисципліни комп’ютерної математики і кібернетики, науково-технічну французьку та англійську мови та інші.

Кафедра програмної інженерії разом із Центром франко-української наукової кооперації та підготовки персоналу, створеним в Університеті за підтримки Посольства Франції в Україні, розвиває дієву міжнародну науково-освітню кооперацію з провідними європейськими ІТ-компаніями, Вищими Інженерними Школами та Університетами Франції (Réseau «n+i», Університет П’єра і Марії К’ЮРІ Paris 6, Інститут FranceTélécom, Вища школа інформатики Парижу, Університет Анрі ПУАНКАРЕ Nancy 1, в галузі математичного моделювання програмних систем підтримки наукових досліджень (R&D), телекомунікацій, систем керування реального часу. Завдяки цьому студенти мають змогу стажуватись в провідних європейських IT-компаніях з отриманням відповідних сертифікатів, продовжити навчання в Вищих Школах та Університетах Франції та Польщі (понад 70 Університетів) в рамках Програм подвійних дипломів, програм з отриманням стипендій французького уряду, Європейської комісії та інших міжнародних грантів, Українсько-Французьких освітніх програм (подвійних дипломів, Co-tuelle, Erasmus).

Сьогодні індустрія створення програмних продуктів – одна з найперспективніших і динамічних галузей світової економіки. Попит на висококваліфікованих програмістів невпинно зростає, а професія ПРОГРАМІСТА є однією з найпрестижніших і найвисокооплачуваних професій у світі!

Зроби свій правильний вибір !

Стань в один ряд з програмними інженерами і розробниками програмних продуктів світової величини: Денісом Рітчі, Бріаном Кернінґом, Бйорном Страуструпом, Стівом Возняком, Джімом Маккарті, Стівом Макконеллом…!

31 жовтня 2018 року