Кафедра психології

Навчальна робота кафедри

Перелік дисциплін, які вивчаються на кафедрі: Спеціальність 053 «психологія»

Освітній ступінь «бакалавр»

Обов’язкова частина

 • «Анатомія і біологія людини»
 • «Вікова та педагогічна психологія»
 • «Диференційна психологія»
 • «Експериментальна психологія»
 • «Загальна психологія»
 • «Історія психології»
 • «Основи психотерапії»
 • «Основи сугестопедії»
 • «Патопсихологія»
 • «Практикум з загальної психології»
 • «Психодіагностика»
 • «Психологічна експертиза»
 • «Психологія управління»
 • «Термінова психологічна допомога»

Вибіркова частина

 • «Вступ до спеціальності»
 • «Інженерна психологія»
 • «Клінічна психологія»
 • «Конфліктологія»
 • «Основи демографії»
 • «Основи наукових досліджень»
 • «Основи психологічної корекції»
 • «Політична психологія»
 • «Психологічне консультування»
 • «Психологія релігії»
 • «Психологія сім’ї»
 • «Психологія спілкування»
 • «Психологія творчості та обдарованості»
 • «Психофізіологія»
 • «Релігієзнавство»
 • «Соціальна психологія»
 • «Соціологія»
 • «Юридична психологія»

Освітній ступінь «магістр»

Обов’язкова частина

 • «Психогенетика»
 • «Психологія безпеки»

Вибіркова частина

 • «Гендерна психологія»
 • «Профорієнтаційна робота психолога»
 • «Арт-терапія»
 • «Економічна психологія»
 • «Психологічна служба»
 • «Психологія життєвих криз»
 • «Психологія конкурентоздатності та лідерства»
 • «Реклама і паблік рілейшнз»
11 грудня 2017 року