Кафедра транспортних технологій та механіки

Наукова діяльність кафедри

Результати наукових досліджень працівників кафедри публікуються в закордонному виданні Journal of Sustainable Development of Transport and Logistics

На кафедрі виконується науково-дослідна робота «Розробка теоретичних основ удосконалення транспортної системи м. Тернополя». (№ державної реєстрації 0117U002239)

24 травня 2017 року