Кафедра транспортних технологій та механіки

Професорсько-викладацький склад

Штатні:

  • Попович Павло Васильович, д.т.н., професор, завідувач кафедри;
  • Шевчук Оксана Степанівна, к.т.н., старший викладач, заст. зав. каф.;
  • Дзюра Володимир Олексійович, к.т.н., доцент;
  • Вовк Юрій Ярославович, к.т.н., доцент;
  • Цьонь Олег Петрович, к.т.н., старший викладач.

Сумісники:

  • Матвіїшин Анатолій Йосипович, к.т.н., доцент;
  • Руда Ольга Василівна, к.е.н., старший викладач;
  • Бабій Марія Василівна, асистент;
  • Марценко Наталія Степанівна, асистент.
24 травня 2017 року