Конструювання верстатів, інструментів та машин

Наукова діяльність кафедри

Наукові напрями кафедри: створення і дослідження інструментів та технологічного оснащення для виготовлення ланцюгових передач машин, синтез і дослідження прогресивного верстатно-інструментального оснащення механізмів верстатів, дослідження високошвидкісних шпиндельних вузлів металорізальних верстатів, синтез нових конструкцій широкодіапазонних цангових патронів токарних автоматів, нові технології поверхневого зміцнення деталей та інструментального оснащення, розробка нових конструкцій різального інструменту та САПР різальних інструментів.

Кращі випускники кафедри продовжують навчання в аспірантурі.

23 жовтня 2017 року