Кафедра вищої математики

Професорсько-викладацький склад

  • Шелестовський Борис Григорович, к. ф.- м. н., доцент, завідувач кафедри;
  • Габрусєв Григорій Валерійович, к. ф.- м. н., доцент;
  • Романюк Леонід Антонович, к. т. н, доцент;
  • Самборська Олександра Миколаївна, к. ф.- м. н., доцент;
  • Федак Сергій Ігнатович, к. т. н., доцент;
  • Габрусєва Ірина Юріївна, к. т. н., старший викладач;
  • Михайлишин Володимир Михайлович, асистент;
  • Панчук Олег Ігорович, асистент.
30 травня 2017 року