Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії

Т.в.о декана — Баран Ігор Олегович
кандидат технічних наук, доцент
Працівники деканату
методист I категорії — Смаглій Ольга Михайлівна
диспетчер — Середюк Людмила Ярославівна
Адреса
м.Тернопіль, вул. Руська, 56, корпус № 1, к.607
Телефон: (0352) 51-97-14
Телефон внутрішній: 1617
E-mail: dek_fis@tu.edu.te.ua
Web: fis.tntu.edu.ua

Рік заснування — 1991.

Професорсько-викладацький склад факультету — 59 осіб, у т.ч.
доктори наук, професори — 12, кандидати наук, доценти — 30.
Кількість студентів — 985
Кількість магістрів — 60
Кількість аспірантів — 15
Спеціалізовані науково-дослідні та навчальні лабораторії — 18.

Кафедри факультету:

 • комп'ютерних наук;
 • комп'ютерних систем та мереж;
 • програмної інженерії;
 • математичних методів в інженерії;
 • інформатики та математичного моделювання.

Спеціальності:

Факультетська наука

Аспірантура:

 • 01.05.02 — математичне моделювання та обчислювальні методи;
 • 05.13.05 — комп’ютерні системи та компоненти;
 • 01.02.04 — механіка деформівного твердого тіла;
 • 05.13.06 — інформаційні технології.

Основні напрямки наукових дослiджень:

 • Статистичні методи в теорії передавання та перетворення інформаційних сигналів
 • Оптимізація керування напружено-деформованим станом деформівних твердих тіл
 • Математичне моделювання та методи обробки циклічних сигналів в інформаційних системах
 • Інформаційні технології в задачах аналізу і прогнозу стохастично-періодичних сигналів
3 жовтня 2017 року