Х Всеукраїнська студентська науково-технічна конференція
Природничі та гуманітарні науки. Актуальні питання

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України,
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Технічний навчально-науковий інститут Національного університету біоресурсів та природокористування,
 • Львівський національний університет імені Івана Франка,
 • Луцький національний технічний університет,
 • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича,
 • Донбаська державна машинобудівна академія

Дата проведення: 25-26 квітня 2017 року

Секції конференції:

 1. Гуманітарні науки.
 2. Економіка та менеджмент, фінанси.
 3. Електротехніка, електроніка та світлотехніка.
 4. Інформаційні технології
 5. Математика
 6. Математичне моделювання і механіка.
 7. Матеріалознавство, міцність матеріалів і конструкцій.
 8. Машини та обладнання сільського виробництва.
 9. Машинобудування.
 10. Обладнання харчових виробництв.
 11. Приладобудування.
 12. Фізика.
 13. Хімія. Хімічна, біологічна та харчова технології.
 14. Радіоелектронні біотехнічні апарати.
 15. Зварювання та споріднені процеси і технології.

Заявки на участь в роботі конференції та тези доповідей приймаються до 14.04.2017 р.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
м. Тернопіль, 46001
вул. Руська, 56
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
E-mail: snt@tu.edu.te.ua
Голова оргкомітету:
І. Окіпний — к.т.н., доц.