Міжнародна науково-практична конференція
«Розвиток соціально-економічних систем в геоекономічному просторі: теорія, методологія, організація обліку та оподаткування»

Організатори:

  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Вроцлавський економічний університет (м. Вроцлав, Польща)

Дата проведення: 11-12 травня 2017 року

До участі в конференції запрошуються науковці, викладачі, докторанти, аспіранти, а також фахівці-практики в сфері обліку, аналізу та оподаткування.

Секції:

  1. Структурні трансформації системи менеджменту: вітчизняна практика та міжнародний досвід
  2. Проблеми підвищення якості бухгалтерського обліку, аналізу і аудиту в сучасних умовах господарювання
  3. Сучасний стан та перспективи розвитку системи оподаткування в умовах інституційних змін національної економіки
  4. Інструменти реалізації інноваційних рішень в системі підготовки фахівців з бухгалтерського обліку та оподаткування

Робочі мови конференції: українська, польська, англійська.

Термін подачі тез доповідей — до 1 квітня 2017 р.

Телефони для довідок

Організаційні питання:
доц. Павликівська Ольга Іванівна: +38096-27-64-004
Публікація тез доповіді:
доц. Кіляр Олександра Романівна: +38067-39-47-496; +38068-22-54-518;
доц. Марущак Леся Іванівна: +38097-58-72-390
Зустріч та поселення учасників:
доц. Співак Сергій Михайлович: +38097-68-71-008; +38050-43-73-638;
доц. Кравчук Наталія Василівна: +38067-96-53-804