VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція
пам’яті почесного професора ТНТУ імені Івана Пулюя,
академіка НАН України М.Г.Чумаченка

«Інновації: аспекти управління, виробництва, сфери обслуговування»

Організатори:

  • Міністерство освіти і науки України
  • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
  • Наукове товариство ім. Т.Г. Шевченка
  • Академія соціального управління
  • Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг
  • Кафедра менеджменту та адміністрування

Дата проведення: 28 березня 2019 року.

Реєстраційну форму, один примірник підписаний авторами тез чи доповідей та їх електронну версію необхідно подати в оргкомітет до 20 березня 2019 року. Надсилати на e-mail: nauka.mp.tntu@gmail.com

За результатами роботи планується видати збірник доповідей і тез конференції. Рекомендовані організаційним комітетом доповіді у вигляді наукових статей будуть опубліковані у фаховому електронному виданні: «Соціально-економічні проблеми і держава». Пріоритет надається статтям англійською мовою. Вимоги до статей для публікації у фаховому електронному науковому виданні «Соціально-економічні проблеми і держава» розміщені на сайті sepd.tntu.edu.ua у розділі «Конференції».

Контактна інформація

Адреса оргкомітету:
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя,
46000, Тернопіль, вул. Микулинецька, корпус № 7, к.305
тел. (0352) 519738
e-mail: nauka.mp.tntu@gmail.com
2 квітня 2019 року