ІV Міжнародна науково-технічна конференція
«Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп’ютерних технологій»
присвячена 80-ти річчю з дня народження професора Я.І. Проця

Організатори:

 • Міністерство освіти і науки України
 • Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • Інститут електродинаміки НАН України
 • Інститут іоносфери МОН і НАН України
 • Каліфорнійський університет, Ірвін (США)
 • Університет Жиліни, Словаччина
 • Люблінська політехніка, Польща
 • Університет Валенсії, Іспанія
 • Словацький технічний університет в Братиславі
 • Кошицький технічний університет
 • Міжнародний університет цивільної авіації (Марокко)

Дата проведення: 20-21 червня 2019 року.

Тематичні секції конференції:

 1. Математичні моделі та інформаційні технології.
 2. Обчислювальні методи та засоби в радіотехніці і приладобудуванні.
 3. Супутникові та наземні системи телекомунікацій.
 4. Електроживлення радіоелектронної апаратури.
 5. Біомедична інженерія.
 6. Автоматизація, комп’ютерні технології та робототехніка.
 7. Світлотехніка і електроенергетика.

Офіційні мови конференції: українська, англійська.

Для участі в роботі конференції необхідно до 31 травня 2019 року надіслати на адресу оргкомітету заявку на участь (зразок додається), тези доповіді та сплатити організаційний внесок.

Інформаційні повідомлення:

Контактна інформація

Адреса оргкомітету
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв ТНТУ ім. І.Пулюя
Науковий секретар:
Козак Катерина Миколаївна — доцент кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв ТНТУ ім. І.Пулюя, к.т.н., доцент
e-mail: tparp.tntu@gmail.com
тел.: +38 097 98 19 696
веб: kaf-av.tntu.edu.ua/index.php/mn-science-work/naukova-diialnist/735-art-sci-2019-tparp
29 березня 2019 року