2. Лабораторія твердих сплавів

Науковий керівник лабораторії
Бодрова Людмила Гордіївна,
кандидат технічних наук,
доцент

Лабораторія твердих сплавів кафедри матеріалознавства ТДТУ ім. І. Пулюя призначена для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства по створенню нових інструментальних нано- та дрібнодисперсних матеріалів з однорідними та градієнтними структурами. Лабораторія створена в 1977р.

Основні наукові напрямки лабораторії:

  • створення нових твердих жаростійких матеріалів, групи керметів з нано- та дрібнодисперсними структурами, здатних ефективно замінювати дорогі та дефіцитні вольфрамокобальтові тверді сплави на операціях обробки металів різанням та тиском і в умовах дії високих температур;
  • розробка нових технологій одержання сплавів з градієнтними структурами та дослідження їх експлуатаційних властивостей;
  • дослідження механізму та кінетики окиснення сплавів при високих (до 1200ºС) температурах на повітрі, створення кереметів підвищеної жаростійкості;
  • створення нових конструкцій ріжучих інструментів та деталей технологічної оснастки з використанням градієнтних структур матеріалів.

Лабораторія оснащена необхідним для одержання твердих сплавів технологічним обладнанням (шаровими змішувачами, класифікаторами, нагрівальними печами, в тому числі і високотемпературною вакуумною з робочою температурою до 2000оС, пресами, плоскошліфувальним верстатом) та приладами для дослідження мікроструктури та фізико-механічних властивостей (металографічні та оптичні мікроскопи, мікротвердоміри, твердоміри та інше).

В лабораторії створено нові безвольфрамні тверді сплави на подвійній (TiC-VC) та потрійній (TiC-VC-NbC) карбідній основах (марки АНТ) та розроблено нові конструкції ріжучих та деформуючих інструментів з градієнтними та однорідними структурами.

Створені нові марки сплавів на полікарбідній основі, легованій нанодобавками карбіду вольфраму.

Вироби із сплавів марки АНТ (багатокарбідні ріжучі пластини, дискові ножі, волоки, райбери, вставки матриць твердосильних штампів та ін.) пройшли промислове випробування і впровадження у виробництво на ВАТ «Ватра» (м. Тернопіль) і ВАТ «Іскра» (м. Львів).

Розробки лабораторії - металографічний інструмент та технологічна оснастка із безвольфрамових твердих сплавів - неодноразово експонувалися на міських, республіканських та всесоюзних виставках наукових досягнень, де були відзначені рядом нагород (срібними та бронзовими медалями ВДНГ СРСР, дипломами ВДНГ УРСР І-ІІІ ступенів).

Результати наукових робіт постійно доповідаються на Європейських та Світових конгресах по порошковій металургії, матеріалознавству, жаростійких сплавах та корозії, сплавах титану та ін. Науковці лабораторії співпрацюють з Європейською асоціацією по порошковій металургії (ЕРМА) в рамках якої приймали участь в засіданні європейської групи ЕРМА по твердих сплавах (Італія, Турін, 1999 р.), (Франція Ніца, 2001, Тулуза, 2007) (Австрія Відень, 2004) і Європейською асоціацією по корозії (ЕFC) та ін.

До роботи в лабораторії активно залучаються кращі студенти. Результати студентських наукових робіт доповідалися і одержали позитивну оцінку на Міжнародних конференціях по матеріалознавству (Технічний Університет, Кошіце, Словаччина, 1999 р. та Європейських: «Yunior - 2000», «Yunior - 2002», Женева, Лозанна Швейцарія, 2000, 2002, 2005 рр.).

По результатах досліджень, проведених колективом лабораторії, надруковано більше 120 наукових праць в вітчизняних та зарубіжних науково-технічних журналах та збірниках: Надтверді матеріали, Порошкова металургія матеріалів, Фізико-хімічна механіка, Less Common Metals, Metal Powder Review, Вісниках Тернопільського, Донецького та Сумського технічних Університетів та наукових працях Світових та Європейських конгресів і симпозіумів. Одержано ряд патентів на хімічний склад і технологію одержання сплавів та конструкції ріжучих та деформуючих інструментів з градієнтними структурами.

Додаткову інформацію по роботі лабораторії № 011 можна одержати на сайтах кафедри матеріалознавства та Європейської Асоціації по порошковій металургії .

Наші реквізити:
46001, м.Тернопіль, вул.Руська,56, кафедра матеріалознавства
e-mail: kafmat@tu.edu.te.ua
Телефон/факс: (0352) 253-509

8 червня 2017 року