Науково-дослідна лабораторія «Розумне місто Тернопіль

Науковий керівник:
Мацюк Олександр Васильович
кандидат технічних наук,
доцент

Основними напрямками діяльності Лабораторії є:

 • проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових робіт, наукових та науково-технічних експертиз;
 • інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності, розроблення методик, програмних продуктів для наукових цілей; проектів нормативно-методичних документів, рекомендацій та посібників для практичного використання результатів досліджень;
 • підготовка аспірантів і пошукачів на базі лабораторії
 • розробка методичного інструментарію консолідації інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв
 • проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів;
 • розробка інформаційних технології прогнозування розвитку освітнього середовища Smart City

До основних завдань лабораторії належать:

 • проведення прикладних наукових досліджень у галузі інформаційних технологій з метою їх подальшого використання для пріоритетних напрямів розвитку міст;
 • розроблення методологічного інструментарію проведення наукових досліджень в контексті розроблення проектів розумне місто
 • підтримка існуючих та формування нових наукових шкіл;
 • підтримка наукових досліджень молодих вчених, спеціалістів і обдарованих студентів, залучення їх до діючих наукових шкіл.

Публікації працівників лабораторії за 2016 рік:

1. Статті у періодичних наукових виданнях, що внесені до Переліку фахових видань України:

 1. Пасічник В. В. Геоінформаційні технології, зорієнтовані на потреби різних груп туристів / Пасічник В. В., Артеменко О. І., Попик І. В. // Вісник Національного університету «Львівська політехніка».-2015.- № 832: Інформаційні системи та мережі.-С.216-225.
 2. Кунанець Н. Е. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: світовий досвід. / Н. Е. Кунанець, Г. І. Липак // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. - 2016. - № 3. - С. 11-20.
 3. Кунанець Н. Європейський досвід створення консолідованих інформаційних ресурсів / Н. Кунанець, Г. Липак // Бібліотечний вісник. - 2016. - № 6. - С. 15-20

2. Публікації у наукових виданнях, які не внесені до Переліку фахових видань України:

2.1. Статті у періодичних виданнях

 1. Інформаційно-технологічний супровід соціокомунікаційних проектів в системах «Розумне місто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І. // Математика. Інформаційні технології. Освіта: збірник наукових праць / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.- Луцьк, 2016.- № 3201 (6).-С.56-59.

2.2. Матеріали та тези доповідей наукових конференцій, проведених в Україні

 1. «Розумне мiсто» – концепції, терміни та визначення / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2016), 14-15 квітня 2016р., Чернівці .- Чернівці : ПВНЗ «Буковинський університет», 2016. -С.170-171.
 2. Системнi комплекси iнформацiйних технологiй у проектах «Розумне мiсто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасiчник В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016 / ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» , 30 травня - 2 червня 2016 р. , Київ. – Київ: ННК «ІПСА», 2016.- С.215-216.
 3. Консолiдацiя iнформацiйних ресурсiв соцiокомунiкацiйного середовища в проектах «Розумне мiсто» / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Липак Г.I., Мацюк О.В., Небесний Р.М., Пасiчник В.В. // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали 18-ї Міжнародної науково-технічної конференції SAIT 2016/ ННК «ІПСА» НТУУ «КПІ» , 30 травня - 2 червня 2016 р. , Київ. – Київ: ННК «ІПСА», 2016.- С.214.
 4. Консолідація інформаційних ресурсів установ соціальної пам’яті територіальних громад / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В., Липак Г.І.// Математика. Інформаційні технології. Освіта: тези доповідей V Міжнародній науково - практичної конференції / Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 5-7 червня 2016 р., Луцьк-Світязь.- Луцьк, 2016.- С.73-78.
 5. Розумне місто - портфель інформаційно-технологічних та соціокомунікаційних проектів / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.53-55.
 6. Консолідація інформаційних ресурсів бібліотек, архівів, музеїв: інформаційний соціокомунікаційних проект класу «Розумне місто» / Кунанець Н.Е., Кунанець О.О., Мацюк О.В., Липак Г.І. // Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.82-84.
 7. Соціокомунікаційна складова у портфелі проектів «Розумних міст»/ Небесний Р.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Управління проектами: стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.- С.84-85.
 8. Кунанець Н.Е. Проектування телекомунікаційної інфраструктури «розумних» територіальних громад, міст та регіонів: стан, досвід, перспективи / Химич Г.П., Мацюк О.В., Кунанець Н.Е. // Управління проектами : стан та перспективи: метеріали ХІІ міжнародної науково-практичної конференції, 13-16 вересня 2016, Миколаїв.- Миколаїв, 2016.-С.160-162.
 9. Кунанець Н. Е. Інформаційні технології прогнозування розвитку освітнього середовища «Розумного міста» / Кунанець Наталія, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES-2016) Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P..188-189.
 10. Освітня соціокомунікаційна складова портфеля проектів «розумних міст»: досвід Великобританії / Кунанець Наталія, Кунанець Оксана, Пасічник Володимир, Небесний Руслан // Internet-education-Science (IES -2016) Proceedings of the Tenth international scientific – practical conference, 11-14 october 2016, Vinnytsia.- Vinnytsia , 2016.-P.192-194.
 11. Пасічник В.В. Геоінформаційна компонента «Мобільного інформаційного асистента туриста»/ Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання6 Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. –С.50-52.
 12. Пасічник В.В. Функціональність геоінформаційного застосунку для комплексної інформаційної підтримки туриста / Артеменко О.І., Пасічник В.В., Попик І.В.// Комп’ютерні системи і проектування технологічних процесів та обладнання: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції Чернівецького факультету Національного технічного університету «політехнічний інститут», 17-19 лютого 2016 р., Чернівці.-Чернівці; Харків, 2016. – С.50-52.
 13. Пасічник В. Від розумного міста до розумного соціополісу – системна конвергенція на базі інформаційно та соціально-комунікаційних технологій / Володимир Пасічник, Олександр Мацюк // Міжнародний інвестиційний форум «Тернопільщина INVEST – 2016»: Збірник інвестиційних пропозицій. – Вишнівець; Тернопіль, 2016.- С.23-25.
 14. Інформаційні технології впроеках класу «Розумне місто»/ Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Мацюк О.В., Пасічник В.В.// Інформаційні технології та взаємодії: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 8-10 листопада 2016 р., Київ. - С. 168-169.
 15. Кунанець Н.Е. Консолідація інформаційних ресурсів інформаційних установ: зарубіжний досвід/ Кунанець Н.Е., Кунанець О.О., Липак Г.І. // Інформаційні технології та взаємодії: тези доповідей ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - 8-10 листопада 2016 р., Київ. - С. 175-176.
 16. Формування прототипу соціокомунікаційного середовища міста / Дуда О.М., Кунанець Н.Е., Липак Г.І., Пасічник В.В.// Інформаційно-обчислювальні технології, автоматика та електротехніка: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих науковців, аспірантів та студентів. - Рівне: Національний університет водного господарства та природокористування, 2016 - 318 с.
Наші реквізити:
Поштова адреса: 46001, м.Тернопіль, вул.Руська,56,
Контакти:
ТНТУ ім. І.Пулюя, Кафедра комп’ютерних наук
46400, м. Тернопіль, вул. Руська, 56 (навчальний корпус №1), кімната 607
Тел./факс: +38 0352 51-97-14
E-mail: oleksandr.matsiuk@gmail.com