11. Науково-дослідна лабораторія
«Синтезу технологічних інновацій в машинобудуванні»

Пилипець Михайло Ількович
Науковий керівник:
Пилипець Михайло Ількович
доктор технічних наук,
професор

Лабораторія функціонує при кафедрі комп’ютерних технологій в машинобудуванні.

Наукові дослідження, які проводяться в лабораторії стосуються області пріоритетного наукового напряму, пов'язаного з комп'ютерною підтримкою творчих процедур синтезу раціональних пристроїв машинобудівного профілю на ранніх стадіях проектування. Це міждисциплінарний науковий напрям об'єднує фундаментальні знання з області машинобудування, прикладної математики і інформатики. Зміст досліджень полягає в розвитку методів, комп'ютерних засобів і методик генерації концептуальних технічних рішень на основі комплексного використання багатокритеріальних методів теорії ухвалення рішень, комбінаторних і статистичних математичних методів, евристичних методів проектування і методів штучного інтелекту. На їх основі в автором здійснюються розробки нових інформаційних технологій концептуального проектування виробів машинобудування, які носять універсальний характер і можуть використовуватись для проектування пристроїв різного функціонального призначення.

Методи і програмні засоби, розроблені для концептуального проектування технічних об'єктів, показали свою універсальність і ефективність при вирішенні завдань аналізу і синтезу складних машинобудівних конструкцій транспортно-технологічних систем та технологічних процесів виготовлення робочих органів сільськогосподарських машин, що підтвердилося дослідженнями, що виконуються за такими тематиками:

 • розроблення методів автоматизованого синтезу інноваційних технологічних процесів і машинобудівних конструкцій;
 • розроблення конструкцій і технології виготовлення транспортних технологічних машин і систем машин;
 • розроблення і дослідження засобів механізації та автоматизації технологічних процесів;
 • розроблення наукових основ проектування багатофункціональних шнекових механізмів;
 • розроблення наукових основ проектування і виготовлення робочих органів сільськогосподарських машин (спіралей шнеків, дисків копачів коренезбиральних машин тощо).

Дослідження в лабораторії здійснювались в рамках таких наукових проектів: «Розробка та дослідження технологій формоутворення профільних гвинтових елементів технічного обладнання» № держреєстрації 0104U000640, «Автоматизоване проектування технологічних іновацій на розробки та використання методів уніфікаційного синтезу», № держреєстрації 0107U009227; «Система уніфікаційного синтезу високоефективних технологічних іновацій» (грант Державного фонду фундаментальних досліджень МОН України), № держреєстрації 0107U00922; «Дослідження методів генетики для аналізу і синтезу технологічних інновацій на прикладі процесів формоутворення широкосмугових гвинтових заготовок».

Зразки гвинтових заготовок, розроблених в лабораторії СТІМ

Магістранти проводять дослідження за тематикою дипломних робіт

На базі лабораторії проводить свої дослідження к.т.н., доц.
Васильків В.В. в рамках виконання ним докторської дисертації на тему «Науково-прикладні основи синтезу схем формоутворення різнопрофільних гвинтових заготовок».

Сфери комерційне застосування наукових розробок лабораторії СТІМ:

Гвинтові робочі органи, одержані з широкострічкових гвинтових заготовок використовуються у харчовій та переробній промисловості, сільськогосподарських машинах, технологічному обладнанні тощо. Типові приклади застосування:

 • подавальні шнеки різного функціонального призначення (транспортери комбікормів, зерна та ін. сипких матеріалів для фермерських господарств);
 • гвинтові ножі і шнекові змішувачі цементної і цегельної промисловості; живильники, подрібнювачі сипких матеріалів;
 • гвинтові ґрунтообробні фрези, спіралі снігоочисних пристроїв;
 • шнеки розкидачів гною;
 • путьові шайби;
 • спіралі інструментів для розширення свердловин;
 • спіралі калориферів холодильних установок.

Технологічні процеси виготовлення гвинтових заготовок можуть знайти застосування у виробництві різнопрофільних спіралей шнеків для гвинтових конвеєрів, змішувачів, живильників-дозаторів та інших механізмів, оснащених шнековими робочими органами, калориферів, магнітопроводів, спеціальних пружин у таких галузях народного господарства як сільськогосподарське, транспортне, хімічне, харчове, переробне та інше машинобудування.

Адреса лабораторії:
Вул. Лукіяновича, 8, ауд. 6
E-mail: stim@tu.edu.te.ua
1 вересня 2015 року