4. Відділ медичного апаратобудування ТНТУ факультету контрольно-вимірювальних та радіо-комп'ютерних систем, кафедра біотехнічних систем

Керівник:
Ткачук Роман Андрійович
доктор технічних наук,
професор кафедри біотехнічних систем

Основними напрямками діяльності є:

 • вибір і обґрунтування методів біомедичних досліджень та розробка радіоелектронної апаратури для реєстрації та обробки і візуалізації одержаної інформації;
 • дослідження методів та розробка первинних вимірювальних перетворювачів та давачів для біомедичних досліджень;
 • розробка програмного забезпечення для керування та візуалізації одержаної інформації від слідкуючих та інформаційних систем;
 • розробка конструкторської документації та технології виготовлення, монтаж із полімерних медичних матеріалів;
 • проведення модернізації електронних вимірювальних та керуючих систем для дослідження зорового аналізатора та захворювань ока (наявність ліцензії МОЗ України);
 • створення дистанційного відбору і передачі інформації від електронних систем для диспетчеризації обліку тепла і енергоносіїв;
 • проведення розробок і впровадження електронної апаратури та її впровадження енергозберігаючих технологій, обліку тепла, води, сумішей.

Список тем виконаних відділом медичного апаратобудування ТНТУ в період 1991-2012р.р. (Науковий керівник: Ткачук Р.А.)

 1. НДР. Исследование методов, разработка и изготовление устройств съема электроретинограммы для диагностики зрительного анализатора.
  • Заказчик: Внешнеэкономическая ассоциация «Катрид», г.Москва.
  • Сроки выполнения: 31.03.1991г. — 31.03.1992г.
  • Результаты исследований: Разработана конструкция и изготовлена партия устройств съема биоэлектрической активности сетчатки глаза для електроретинограммы.
 2. НДР. Дослідження методів і розробка первинних перетворювачів для вимірювання тиску з цифровою індикацією тиску і пульсу.
  • Замовник: Золочівський радіозавод Львівського виробничого об'єднання.
  • Терміни виконання: 31.01.1991р. — 28.02.1992р.
  • Результати досліджень: Розроблені, виготовлені, досліджені і запатентовані давачі зміни тиску в манжеті для автоматичного вимірювання і реєстрації тиску та пульсу людини осцилометричним методом.
 3. НДР. Дослідження методів реєстрації біопотенціалів зорового аналізатора та створення комп'ютерної системи для ранньої діагностики захворювань ока
  • Замовник: Міністерство вищої освіти України
  • Терміни виконання: 01.04.1992р. — 31.12.1993р.
  • Результати досліджень: Розроблені і досліджені методи реєстрації біопотенціалів сітківки ока людини, виготовлені зразки електронно-комп'ютерної системи для оцінки стану зорового аналізатора після подразнення світловими імпульсами.
 4. НДР. Дослідження методів вимірювання температури людського тіла та способи підвищення точності вимірювальних систем.
  • Замовник: СКТБ «Оризон» Ів.Франківського ВО «Родон»
  • Терміни виконання: 01.04.1993р. — 30.10.1993р.
  • Результати досліджень: Розроблені і досліджені методи для точнішої реєстрації температури тіла людини контактним способом з відображенням інформації на рідкокристалічному індикаторі.
 5. НДР. Розробка методики та проведення клінічної апробації електронної системи реєстрації загальної і локальної електроретинограми та температури біооб'єкту.
  • Замовник: Тернопільський державний медичний інститут
  • Терміни виконання: 01.07.1993р. — 15.10.1993р.
  • Результати досліджень: Проведений аналіз та розроблена програма медичних досліджень системи реєстрації електроретинограми, виявлені діагностичні ознаки.
 6. НДР. Разработка методов для создания экспресс-диагностики заболеваний глаза на основе ретинограммы.
  • Заказчик: ТОО «Лепта», г.Москва
  • Сроки выполнения: 01.07.1994г. - 31.12.1994г.
  • Результаты исследований: Предложены более точные методы и изготовлены элементы прибора и усовершенствованные устройства съема биоэлектрической активности сетчатки глаза при реестрации електроретинограммы.
 7. Розробка програмного забезпечення, створення і поставка електронного комплексу для реєстрації і аналізу електроретинограми в офтальмології
  • Замовник: Обласна офтальмологічна лікарня, м. Миколаїв
  • Терміни виконання: 20.12.1992р. — 01.07.1993р.
  • Результати досліджень: Розроблені і досліджені методи для підвищення точності реєстрації і програмне забезпечення електронної системи для аналізу електроретинограми.
 8. Розробка програмного забезпечення по обробці біоінформації при реєстрації електроретинограми в офтальмологічних дослідженнях
  • Замовник: НВЕСМП «Медап», м.Тернопіль
  • Терміни виконання: 01.07.1994р. — 30.12.2002р.
  • Результати досліджень: Розроблено програмне забезпечення і досліджені методи підвищення точності обробки результатів реєстрації електроретинограми для оцінки стану зорового аналізатора людини на ранніх стадіях захворювання.
 9. НДР.Створення комп'ютерної системи експрес-діагностики захворювань ока на основі аналізу ретинограми.
  • Замовник: Міністерство освіти і науки України
  • Терміни виконання: 01.05.1994р. — 30.12.1996р.
  • Результати досліджень: Розроблені і досліджені методи і створена електронна система для реєстрації електроретинограми ока та розрахунок необхідних показників для експрес-діагностики різних захворювань сітківки ока та зорового аналізатора людини.
 10. Розробка програмного забезпечення електронного комплексу для реєстрації і аналізу електроретинограми в офтальмології
  • Замовник: Обласний лікувально-діагностичний центр, м. Чернівці
  • Терміни виконання: 02.02.1997р. — 20.11.1999р.
  • Результати досліджень: Розроблено програмне забезпечення електронного комплексу для точнішої реєстрації і аналізу електроретинографічних показників з допомогою ПЕОМ.
 11. Розробка інформаційно-вимірювальної системи для дослідження гемодинаміки тканин ока методом реоофтальмографії.
  • Замовник: Міністерство освіти і науки України
  • Терміни виконання: 02.04.2001р. — 31.03.2003р.
  • Результати досліджень: Розробка і дослідження методів і створення комплексної електронної системи для реєстрації електроретинограми і реограми ока та викликаних потенціалів зорового центра та розрахунок необхідних показників для експрес-діагностики різних захворювань сітківки ока та зорового аналізатора людини.
  • Отримано дозвіл Міністерства охорони здоров'я на застосування в медичній практиці.
 12. ВІ-22-08. Розроблення методів ідентифікації і верифікації математичних моделей сигналів при побудові медичних систем моніторингу та діагностики (№ держреєстрації 0108U001110)
  • Замовник: МОН України
  • Терміни виконання: 01.01.09 до 31.12.2010р.р.
 13. ВК32-11. Розвиток теоретичних основ та експериментальні дослідження виявлення, ідентифікації, та встановлення рівня нейротоксикації людини методами електроретинографії (№ держреєстрації 0111U002593)
  • Замовник: МОНмолодьспорту України
  • Теміни виконання: 01.01.11 до 31.12.2013р.р.
 14. ДІ-191-12. Дослідження та розроблення методів побудови програмно-технічних засобів експертних систем для діагностики стану серцево-судинної системи (№ рержреєстрації 0112U002206)
  • Замовник: МОНмолодьспорту України
  • Терміни виконання: 01.01.12 до 31.12.2013р.р.

Теми захищених дисертацій в період виконання робіт співробітниками відділу медичного приладобудування ТНТУ імені І.Пулюя

 1. Паламар Михайло Іванович, к.т.н. (спец. 05.11.05 — прилади та методи вимірювання електричних і магнітних величин), на тему: Комп'ютерні вимірювальні системи для дослідження біопотенціалів зорового аналізатора (Наук. керівник:д.т.н., проф. Дудикевич В. Б. ) — м.Львів,1998р.
 2. Фриз Михайло Іванович, к.т.н. (спец. 05.11.16 — інформаційно-вимірювальні системи), на тему: Комп'ютерні вимірювальні системи для дослідження біопотенціалів зорового аналізатора (Наук. керівник:д.ф-м.н.,проф. Марченко Б.Г. ) — м.Київ, 1999р.
 3. Мацюк Олександр Васильович, к.т.н. (спец. 05.11.16 — інформаційно-вимірювальні системи), на тему: Система для діагностики захворювань зорового аналізатора (Наук. керівник: д.ф-м.н.,проф. Марченко Б.Г.) — м.Київ,2001р.

Перелік навчально-методичної літератури виданої в період 1995-2012р.р.

 1. Ткачук Р. А., Закалик Л. І. Основи мікроелектроніки. // Навчальний посібник. ISBN 5-7763-9656-5 — Тернопіль: ТДТУ. 1998. — 352с.
 2. Ткачук Р. А. «Матеріали та основи технології виробництва радіоелектронної апаратури». // Курс лекцій.1-е вид.— Тернопіль: ТДТУ, 1999. — 160с.
 3. Ткачук Р. А. «Вимірювальні перетворювачі та електроди для біомедичних вимірювань». // Курс лекцій. ISBN 966-636-005-5 - Тернопіль: ТДТУ, 2001. — 120с.
 4. Ткачук Р. А. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів спеціальності 7.091002 з дисципліни «Матеріали та основи технології виробництва радіоелектронної апаратури». — Тернопіль: ТДТУ, 2000, ---.28с.
 5. Ткачук Р. А. і др. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091002 за напрямом 6.09.10 «Електронні прилади». — Тернопіль,ТДТУ.1995
 6. Ткачук Р. А., Піскун С.О., Домбровський З.І., Рафа Т.М. Методичні вказівки до комплексної випускної роботи для студентів спеціальності 7.091002 за напрямом 6.09.10 «Електронні прилади». — Тернопіль,ТДТУ.2001 — 26с.
 7. Ткачук Р. А. і др. Методичні вказівки до дипломного проектування для студентів спеціальності 7.091002 за напрямом 6.09.10 «Електронні прилади». — Тернопіль,ТДТУ.2002. — 47с.
 8. Ткачук Р. А.,Ільницька О.М. Методичні вказівки і завдання до практичних робіт «Основи виробництва електронних апаратів» для студентів спеціальності 7.091002 за напрямом 6.09.10 «Електронні прилади». — Тернопіль,ТДТУ.2001 — 49с.
 9. 9. Ткачук Р. А. «Матеріали та основи технології виробництва радіоелектронної апаратури». //Навч. посібник, 2-е видання. ISBN 966-305- 004-7. — Тернопіль: ТДТУ, 2003. — 320с.
 10. 10. Ткачук Р. А. Методичні вказівки до курсового проектування для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» з дисципліни «Матеріали та основи технології виробництва радіоелектронної апаратури». — Тернопіль: ТНТУ, 2012, — .30с.
 11. 11. Ткачук Р. А. Методичні вказівки і завдання до практичних робіт для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» з дисципліни «Основи виробництва електронних апаратів». — Тернопіль,ТНТУ. 2012 — 40с.
 12. 12. Ткачук Р. А. Методичні вказівки до курсового проектування та самостійних робіт для студентів за напрямком підготовки 6.050902 «Радіоелектронні апарати» з дисципліни «Вимірювальні перетворювачі біофізичних величин та електроди». — Тернопіль: ТНТУ, 2012, — .27с.

Участь у виставках наукових розробок ВМП ТНТУ
( Інформаційно-вимірювальні системи для ранньої діагностики ока людини)

 • 1994 — Спецiалiзована виставка медичної технiки, медпрепарати. «Здравоохранение- 94» — Киiв, листопад,1994р.
 • 1995 — Мiжнародна виставка «Interhospital-95»- м. Ганновер (Нiмеччина) — 03-15 квiтня 1995р.
 • 1996 — Y-та Мiжнародна спецiалiзована виставка «Медичне обладнання для лiкарень i полiклiнiк, фармацевтика i стоматологiя», м.Київ, 14--17.05.96 р. Нацiональний виставочний центр, павiльйон № 9.
 • 1996 — Мiжнародна виставка «Здоров’я - 96» Медтехнiка, медпрепарати, вiдпочинок — 22–25.05.96.
 • 1997 — Мiжнародна виставка «GeBIT ‘97». Медичне обладнання, медпрепарати — м. Ганновер (Нiмеччина), 13--19 03.1997р.
 • 2002 — Друга мiжнародна спецiалiзована медична виставка «Планета здоров’я» — Кривий Рiг, квiтень 2003 — Перша мiжнародна виставка «АероСвіт ‘03». Медичне обладнання, медпрепарати — м. Одеса (Україна), 10-12 07.2003р.
 • 2005 — Мiжнародна виставка «CeBIT ‘05». Медичне обладнання, медпрепарати — м. Ганновер (Нiмеччина), 10--29.03.2005р.
 • 2007 — Мiжнародний семінар-форум «Метрологія ‘07» — Україна (м.Львів)-Польща (м.Жешув), 25--28. 09.2007р.
 • 2009 — Міжнародна НТК-виставка. Фізичні процеси та поля технічних й біологічних об’єктів — Кременчук, жовтень 2009
 • 2010 — Міжнародна НПК. Сучасні проблеми радіоелектроніки, телекомунікацій, та комп’ютерної інженерії — Львів, 23--27.02.10 р.
 • 2010 — Міжнародна НПК-виставка. «Photonics-ODS 2010» — Вінниця, 28-30.09.2010р.
 • 2010 — Міжнародна виставка «Барвиста Україна» — Київ, 2006 – 2010р.р.
 • 2010 — Міжнародний форум «Регіони знань». Україна в європейському просторі освіти-науки-інновацій для ревіталізації та процвітання територій. — Тернопіль, 26-27.03.2010р.
 • 2012 — 6-th International Forum on innovative Technologies for Medicine// Bialystok, — 21--13.11.2012.
Наші реквізити:
46008 м.Тернопіль, вул. Танцорова, 2, корпус №5
e-mail: vmp@tu.edu.te.ua
Телефон/факс: (0352) 253-697
1 вересня 2015 року