Захисти докторів філософії

  • ПІБ здобувача: Оробчук Олександра Романівна
  • Спеціальність: 122 Комп’ютерні науки
  • Назва дисертаційної роботи: «Онтоорієнтовані інформаційні системи предметної області «Китайська образна медицина»
  • Науковий керівник: Лупенко Сергій Анатолійович
  • Анотація дисертації: Оробчук О.Р.pdf (PDF, 330.8 KiB)
  • Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду: Оробчук О.Р. (JPG, 765.5 KiB)