Галицький економічний вісник

Галицький економічний вісник — науковий журнал в галузі економічних наук, який видає Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя. Заснований у 2004 році. Журнал виходить до 6 разів на рік. Приймає до друку наукові праці за напрямами:

 • економічна теорія та історія економічної думки;
 • світове господарство і міжнародні економічні відносини;
 • економіка та управління національним господарством;
 • економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);
 • розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
 • економіка природокористування та охорони навколишнього середовища;
 • демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика;
 • гроші, фінанси і кредит;
 • бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності);
 • статистика;
 • математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.

Склад редколегії

 1. Панухник О.В. — д.е.н., професор, головний редактор, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 2. Маркович І.Б. — к.е.н., заступник головного редактора, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 3. Оксентюк Б.А. — к.е.н., доцент, відповідальний секретар, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 4. Рогатинський Р.В. — д.т.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 5. Андрушків Б.М. — д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 6. Кирич Н.Б. — д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 7. Буняк Н.А. — д.психол.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 8. Федорович Р.В. — к.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 9. Білоус О.С. — к.е.н, професор, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 10. Дудкін П.Д. — к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 11. Ціх Г.В. — к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 12. Дмитрів Д.В. — к.т.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 13. Константюк Н.І. — к.е.н., доцент, член редколегії, Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя
 14. Козюк В.В. — д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 15. Длугопольський О.В. — д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 16. Гуцайлюк З.В. — д.е.н., професор, член редколегії, Тернопільський національний економічний університет
 17. Красноруцький О.О. — д.е.н., професор, член редколегії, Харківський національний технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка
 18. Калінеску Т.В. — д.е.н., професор, член редколегії, Східноукраїнський національний університет ім. В. Даля
 19. Prof., dr hab. Krzysztof Malik, Vice-rector for Cooperation & Development, Opole University of Technology, Poland
 20. Prof., dr hab Henryk Brandenburg, Head of the Department of Strategic and Regional Studies, University of Economics in Katowice, Poland
 21. Dr Kazimierz Zaras, Retired Professor, Department of Management Science, University of Quebec, Canada

Статті надсилаються відповідальному секретареві редакційної колегії на електронну пошту gal.economy@ukr.net. До статті додається авторська довідка, у якій вказуються прізвища, ім’я та по батькові авторів, науковий ступінь, вчене звання, посада, місце роботи, напрям статті, адресу для листування, e-mail, номер мобільного телефону.