Спеціалізовані Вчені ради університету

Докторська:

Спеціалізована рада Д58.052.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальностями:
01.02.04 «Механіка деформівного твердого тіла (з технічних наук)»;
01.05.02 «Математичне моделювання і обчислювальні методи (з технічних наук)»;

 • e-mail: d58.052.01_tntu@tu.edu.te.ua
 • Голова ради: д.т.н., проф. Ясній Петро Володимирович,
  тел. (0352) 25-36-74,
  e-mail: yasniy@tu.edu.te.ua.
 • Вчений секретар: к.ф-м.н. Шелестовський Борис Григорович,
  тел. (0352) 25-35-85,
  e-mail: kaf_vm@tu.edu.te.ua.

Спеціалізована рада Д58.052.02 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за спеціальністю
05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва».

Спеціалізована рада Д58.052.05 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук за спеціальністю:
08.00.04 «Економіка та управління підприємствами»

 • e-mail: d58.052.05_tntu@tu.edu.te.ua
 • Голова ради: д.ек.н., проф. Андрушків Богдан Миколайович,
  тел.: (0352) 23-51-14,
  e-mail: kaf_mp@tu.edu.te.ua.
 • Вчений секретар: к.ек.н., Мельник Лілія Миколаївна,
  тел.: (0352) 23-64-44,
  e-mail: kaf.mp.tdtu@gmail.com.

Кандидатські:

Спеціалізована рада К58.052.03 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
05.02.08 «Технологія машинобудування»;
05.03.01 «Процеси механічної обробки, верстати та інструменти».
05.05.05 «Піднімально-транспортні машини»

 • e-mail: k58.052.03_tntu@tu.edu.te.ua
 • Голова ради: д.т.н., проф. Пилипець Михайло Ількович,
  тел.: (0352) 25-16-86,
  e-mail: kaf_km@tu.edu.te.ua.
 • Вчений секретар: к.т.н., доцент Дячун Андрій Євгенович,
  тел.: (0352) 25-16-86,
  e-mail: kaf_km@tu.edu.te.ua.

Спеціалізована рада К58.052.04 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
05.09.07 «Світлотехніка та джерела світла»

 • e-mail: k58.052.04_tntu@tu.edu.te.ua
 • Голова ради: д.т.н., проф. Андрійчук Володимир Андрійович,
  тел.: (0352) 25-76-93,
  e-mail: kaf_es@tu.edu.te.ua.
 • Вчений секретар: к.т.н., доцент Коваль Вадим Петрович,
  тел.: (0352) 43-51-14,
  e-mail: kaf_es@tu.edu.te.ua.

Спеціалізована рада К58.052.06 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю:
05.13.05 «Комп'ютерні системи та компоненти»
05.13.06 «Інформаційні технології»

Матеріали за захистами в Спеціалізованих Вчених радах розміщені в інституційному репозитарії ELARTU
elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/26

30 жовтня 2015 року