Склад вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Затверджено наказом
ректора ТНТУ ім.І.Пулюя
№4/7-628 від 27.06.2019 р
№4/7-775 від 04.09.2019
№4/7-879 від 07.10.2019

 1. Ясній Петро Володимирович — ректор університету, член-кореспондент Національної Академії Наук України, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Митник Микола Мирославович — заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент.
 3. Крамар Галина Михайлівна — вчений секретар університету, к.т.н., доцент.
 4. Вітенько Тетяна Миколаївна — проректор з міжнародного співробітництва, д.т.н., професор.
 5. Дячук Степан Федорович — проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 6. Клепчик Василь Михайлович — проректор з адміністративно-господарської роботи.
 7. Рогатинський Роман Михайлович — проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 8. Марценко Галина Віталіївна — головний бухгалтер.
 9. Баліцький Ігор Богданович — директор Зборівського коледжу.
 10. Зеленський Костянтин Васильович — директор Гусятинського коледжу, к.т.н., доцент.
 11. Калушка Володимир Павлович — директор Технічного коледжу, к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 12. Баран Ігор Олегович — декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 13. Лещук Роман Ярославович — декан факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 14. Ціх Галина Володимирівна — декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 15. Яськів Володимир Іванович — декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 16. Андрушків Богдан Миколайович — завідувач кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, д.е.н., професор, заслужений діяч освіти і науки України.
 17. Баб’як Жанна Володимирівна — завідувач кафедри української та іноземних мов, к.філол.н., доцент.
 18. Білоус Ольга Степанівна — завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 19. Боднарчук Ігор Орестович — завідувач кафедри ком’ютерних наук, к.т.н.
 20. Буняк Надія Андрониківна — завідувач кафедри психології, д.психол.н., професор.
 21. Гарматюк Оксана Олегівна — голова профкому університету, к.е.н.
 22. Даниленко Наталія Петрівна — заступник голови студради університету.
 23. Дзюра Володимир Олексійович — начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент.
 24. Дідич Ірина Степанівна — аспірант третього року підготовки.
 25. Дмитрів Дмитро Володимирович — завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 26. Дунець Василь Любомирович — завідувач кафедри радіотехнічних систем, к.т.н.
 27. Загородна Наталія Володимирівна — к.т.н., доц., завідувач кафедри кібербезпеки.
 28. Золотий Роман Захарійович — голова ради молодих вчених і спеціалістів, к.т.н.
 29. Кирич Наталія Богданівна — завідувач кафедри менеджменту та адміністрування, д.е.н., професор.
 30. Ковальчук Ярослав Олексійович — завідувач кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент.
 31. Кравець Олег Ігорович — голова комітету профспілки студентів університету, к.т.н.
 32. Кривень Василь Андрійович — завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 33. Криськов Андрій Анатолійович — завідувач кафедри українознавства і філософії, д.і.н., доцент.
 34. Криськова Світлана Андріївна — заступник голови студради університету;
 35. Крупка Андрій Ярославович — начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.е.н., доцент.
 36. Красіцька Софія Богданівна — студентський декан факультету інформаційних технологій та електроінженерії;
 37. Курко Ярослав Віталійович — завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, к.м.н., доцент.
 38. Лазарюк Валерій Володимирович — доцент кафедри технології і обладнання зварювального виробництва , к.т.н., доцент.
 39. Лупенко Анатолій Миколайович — професор кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 40. Луців Ігор Володимирович — завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.
 41. Ляшук Олег Леонтійович — завідувач кафедри автомобілів, д.т.н., доцент.
 42. Марущак Павло Орестович — завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів і виробництв, д.т.н., професор.
 43. Матвеєв Віталій Сергійович — голова студентської ради університету.
 44. Микитишин Андрій Григорович — завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент;
 45. Михайлишин Михайло Стахович — завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 46. Окіпний Ігор Богданович — голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 47. Онисько Галина Ярославівна — директор науково-технічної бібліотеки.
 48. Осухівська Галина Михайлівна — завідувач кафедри комп‘ютерних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 49. Панухник Олена Віталіївна — завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 50. Паламар Михайло Іванович — завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 51. Пельчер Мар’яна Володимирівна — студентський декан факультету економіки і менеджменту.
 52. Петрик Михайло Романович — завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 53. Пилипець Михайло Ількович — завідувач кафедри технологій машинобудування, д.т.н., професор.
 54. Підгурський Микола Іванович — завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва, д.т.н., професор.
 55. Пік Андрій Іванович — завідувач кафедри будівельних конструкцій, к.т.н., доцент.
 56. Покотило Олег Степанович — завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії, д.б.н., професор.
 57. Скоренький Юрій Любомирович — завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
 58. Сташків Микола Ярославович — к.т.н., доц., в.о. завідувача кафедри транспортних технологій та механіки.
 59. Стефанишин Володимир Миколайович — студентський декан факультету інформаційних систем і програмної інженерії.
 60. Тарасенко Микола Григорович — завідувач кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 61. Ткаченко Ігор Григорович — начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 62. Химич Григорій Петрович — старший викладач кафедри радіотехнічних систем.
 63. Фалович Володимир Андрійович — д.е.н. доц., завідувач кафедри промислового маркетингу.
 64. Шерстюк Роман Петрович — д.е.н., доцент кафедри управління інноваційною діяльністю та сферою послуг.
 65. Чорний Назар Андрійович — студентський декан факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 66. Ціцюра Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів.
 67. Шелестовський Борис Григорович — завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 68. Шкодзінський Олег Ксаверович — директор Центру електронного навчання, к.т.н., доцент.
 69. Яворська Євгенія Богданівна — завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент
5 листопада 2019 року