СКЛАД
Вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Затверджено наказами
ректора ТНТУ ім.І.Пулюя
№4/7-687 від 29 серпня 2017 року

 1. Ясній Петро Володимирович — ректор університету, голова вченої ради, д.т.н., професор, заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Митник Микола Мирославович — заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент.
 3. Крамар Галина Михайлівна — вчений секретар вченої ради університету, к.т.н., доцент.
 4. Вітенько Тетяна Миколаївна — проректор з міжнародного співробітництва, д.т.н., професор.
 5. Дячук Степан Федорович — проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 6. Клепчик Василь Михайлович — проректор з адміністративно-господарської роботи.
 7. Рогатинський Роман Михайлович — проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 8. Марценко Галина Віталіївна — головний бухгалтер.
 9. Зеленський Костянтин Васильович — директор Гусятинського коледжу, к.т.н., доцент.
 10. Калушка Володимир Павлович — директор Технічного коледжу, к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 11. Матвіїшин Анатолій Йосипович — директор Зборівського коледжу, к.т.н., доцент.
 12. Баран Ігор Олегович — в.о.декана факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 13. Ковалюк Богдан Павлович — декан факультету по роботі з іноземними студентами, к.ф.-м.н., доцент.
 14. Лещук Роман Ярославович — декан факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 15. Ціх Галина Володимирівна — декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 16. Яськів Володимир Іванович — декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 17. Андрушків Богдан Миколайович — завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, д.е.н., професор, заслужений діяч освіти і науки України.
 18. Білоус Ольга Степанівна — завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 19. Буняк Надія Андрониківна — завідувач кафедри психології у виробничій сфері, д.психол.н., професор.
 20. Величко Максим Сергійович — в.о.голови студради університету, студент групи ПФ-31.
 21. Гарматюк Оксана Олегівна — в.о.голови профкому університету, к.е.н.
 22. Децик Оксана Ярославівна — начальник відділу виховної роботи і зв’язків з громадськістю.
 23. Дзюра Володимир Олексійович — начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент.
 24. Дідич Ірина Степанівна — аспірант другого року підготовки.
 25. Дмитрів Дмитро Володимирович — завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 26. Добровольський Юрій Володимирович – студентський декан факультету прикладних технологій та електротехнологій.
 27. Довгань Анатолій Олексійович — професор кафедри українознавства і філософії, д.філос.н., доцент.
 28. Євтух Петро Сильвестрович — завідувач кафедри систем енергоспоживання та комп’ютерних технологій в енергетиці, д.т.н., професор.
 29. Золотий Роман Захарійович — голова ради молодих вчених і спеціалістів, к.т.н.
 30. Кастранець Юрій Ярославович – заступник голови студентської ради університету, студент групи СІ-41.
 31. Кирич Наталія Богданівна — завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері, д.е.н., професор.
 32. Ковальчук Ярослав Олексійович — завідувач кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент;
 33. Козак Руслан Орестович — завідувач кафедри кібербезпеки, к.т.н., доцент.
 34. Коноваленко Світлана Ігорівна — аспірант другого року підготовки.
 35. Кравець Олег Ігорович — представник комітету профспілки студентів ТНТУ ім. І.Пулюя.
 36. Кривень Василь Андрійович — завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 37. Курко Ярослав Віталійович — завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, к.м.н., доцент.
 38. Кухарська Вікторія Богданівна — завідувач кафедри української та іноземних мов, к.психол.н., доцент.
 39. Лазарюк Валерій Володимирович — начальник відділу міжнародних зв’язків, к.т.н., доцент.
 40. Лупенко Анатолій Миколайович — завідувач кафедри світлотехніки та електротехніки, д.т.н., професор.
 41. Луців Ігор Володимирович — завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.
 42. Ляшук Олег Леонтійович — завідувач кафедри автомобілів, д.т.н., доцент.
 43. Марущак Павло Орестович — завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів, д.т.н., професор.
 44. Матвеєв Віталій Сергійович – заступник голови студентської ради університету, студент групи СІ-21.
 45. Микитишин Андрій Григорович — завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент;
 46. Михайлишин Михайло Стахович — завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 47. Окіпний Ігор Богданович — голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 48. Онисько Галина Ярославівна — директор науково-технічної бібліотеки.
 49. Осухівська Галина Михайлівна — завідувач кафедри комп‘ютерних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 50. Панухник Олена Віталіївна — завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 51. Паламар Михайло Іванович — завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 52. Пастух Микола Іванович — студентський декан факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 53. Пастущин Олеся Михайлівна — студентський декан факультету економіки і менеджменту.
 54. Петрик Михайло Романович — завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 55. Пилипець Михайло Ількович — завідувач кафедри технологій машинобудування, д.т.н., професор.
 56. Підгурський Микола Іванович — завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва, д.т.н., професор.
 57. Пік Андрій Іванович — завідувач кафедри будівельних конструкцій, к.т.н., доцент.
 58. Покотило Олег Степанович — завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії, д.б.н., професор.
 59. Попович Павло Васильович — завідувач кафедри транспортних технологій, д.т.н., доцент.
 60. Приведа Оксана Володимирівна — студентський декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії.
 61. Приймак Микола Володимирович — завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., професор.
 62. Равлів Ігор Петрович — начальник відділу доуніверситетськї підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.філ.н., доцент.
 63. Рибак Тимофій Іванович — завідувач кафедри технічної механіки, с/г машин та транспортних технологій, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.
 64. Скоренький Юрій Любомирович — завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
 65. Тарасенко Микола Григорович — завідувач кафедри енергозбереження та енергетичного менеджменту, д.т.н., професор.
 66. Ткаченко Ігор Григорович — начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 67. Урбен Куюлу Тенгенеза — студент групи ІМБу-41.
 68. Федорович Роман Володимирович — завідувач кафедри промислового маркетингу, к.е.н., профессор;
 69. Хвостівський Микола Орестович — завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент.
 70. Химич Григорій Петрович — директор навчально-наукового інституту інформаційних систем.
 71. Ціцюра Ольга Володимирівна – начальник відділу кадрів.
 72. Шелестовський Борис Григорович — завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 73. Шкодзінський Олег Ксаверович — директор Інституту електронного навчання, к.т.н., доцент.
15 вересня 2017 року