СКЛАД
Вченої ради
Тернопільського національного технічного університету
імені Івана Пулюя

Затверджено наказами
ректора ТНТУ ім.І.Пулюя
№ 4/7- 613 від 27.08.18р.
4/7-634 від 31.08.18 р.

 1. Ясній Петро Володимирович — ректор університету, голова вченої ради, член-кореспондент Національної Академії Наук України, д.т.н., заслужений діяч науки і техніки України.
 2. Митник Микола Мирославович — заступник голови вченої ради, перший проректор, к.т.н., доцент.
 3. Крамар Галина Михайлівна — вчений секретар університету, к.т.н., доцент.
 4. Вітенько Тетяна Миколаївна — проректор з міжнародного співробітництва, д.т.н., професор.
 5. Дячук Степан Федорович — проректор з науково-педагогічної роботи, к.т.н., доцент.
 6. Клепчик Василь Михайлович — проректор з адміністративно-господарської роботи.
 7. Рогатинський Роман Михайлович — проректор з наукової роботи, д.т.н., професор.
 8. Марценко Галина Віталіївна — головний бухгалтер.
 9. Баліцький Ігор Богданович — директор Зборівського коледжу.
 10. Зеленський Костянтин Васильович — директор Гусятинського коледжу, к.т.н., доцент.
 11. Калушка Володимир Павлович — директор Технічного коледжу, к.т.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 12. Баран Ігор Олегович — декан факультету комп’ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії, к.т.н., доцент.
 13. Лещук Роман Ярославович — декан факультету інженерії машин, споруд та технологій, к.т.н., доцент.
 14. Ціх Галина Володимирівна — декан факультету економіки та менеджменту, к.е.н., доцент.
 15. Яськів Володимир Іванович — декан факультету прикладних інформаційних технологій та електроінженерії, к.т.н., доцент.
 16. Андрушків Богдан Миколайович — завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності та підприємництва, д.е.н., професор, заслужений діяч освіти і науки України.
 17. Баб’як Жанна Володимирівна — завідувач кафедри української та іноземних мов, к.філол.н., доцент.
 18. Білоус Ольга Степанівна — завідувач кафедри бухгалтерського обліку та аудиту, к.е.н., доцент, заслужений працівник освіти України.
 19. Буняк Надія Андрониківна — завідувач кафедри психології у виробничій сфері, д.психол.н., професор.
 20. Бронецька Вікторія Вікторівна — голова студради університету.
 21. Величко Максим Сергійович — заступник голови студради університету.
 22. Вощило Тамара Павлівна — студентський декан факультету комп‘ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії.
 23. Гарматюк Оксана Олегівна — голова профкому університету, к.е.н.
 24. Децик Оксана Ярославівна — начальник відділу у справах молоді і зв’язків з громадськістю.
 25. Дзюра Володимир Олексійович — начальник науково-дослідної частини, к.т.н., доцент.
 26. Дідич Ірина Степанівна — аспірант третього року підготовки.
 27. Дмитрів Дмитро Володимирович — завідувач кафедри економічної кібернетики, к.т.н., доцент.
 28. Дунець Василь Любомирович — завідувач кафедри радіотехнічних систем, к.т.н.
 29. Євтух Петро Сильвестрович — професор кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 30. Золотий Роман Захарійович — голова ради молодих вчених і спеціалістів, к.т.н.
 31. Кирич Наталія Богданівна — завідувач кафедри менеджменту у виробничій сфері, д.е.н., професор.
 32. Ковальчук Ярослав Олексійович — завідувач кафедри будівельної механіки, к.т.н., доцент.
 33. Коноваленко Світлана Ігорівна — аспірант третього року підготовки.
 34. Кравець Олег Ігорович — голова комітету профспілки студентів університету, к.т.н.
 35. Кривень Василь Андрійович — завідувач кафедри математичних методів в інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 36. Криськов Андрій Анатолійович — завідувач кафедри українознавства і філософії, д.і.н., доцент.
 37. Крупка Андрій Ярославович — начальник відділу доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню, к.е.н., доцент.
 38. Курило Дмитро Володимирович — студентський декан факультету інженерії машин, споруд та технологій.
 39. Курко Ярослав Віталійович — завідувач кафедри фізичного виховання і спорту, к.м.н., доцент.
 40. Лазарюк Валерій Володимирович — доцент кафедри технології і обладнання зварювального виробництва , к.т.н., доцент.
 41. Лупенко Анатолій Миколайович — професор кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 42. Луців Ігор Володимирович — завідувач кафедри конструювання верстатів, інструментів та машин, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.
 43. Ляшук Олег Леонтійович — завідувач кафедри автомобілів, д.т.н., доцент.
 44. Марущак Павло Орестович — завідувач кафедри автоматизації технологічних процесів, д.т.н., професор.
 45. Матвеєв Віталій Сергійович — заступник голови студентської ради університету.
 46. Микитишин Андрій Григорович — завідувач кафедри комп’ютерно-інтегрованих технологій, к.т.н., доцент;
 47. Михайлишин Михайло Стахович — завідувач кафедри інформатики і математичного моделювання, к.ф.-м.н., доцент.
 48. Окіпний Ігор Богданович — голова студентського наукового товариства, к.т.н., доцент.
 49. Онисько Галина Ярославівна — директор науково-технічної бібліотеки.
 50. Осухівська Галина Михайлівна — завідувач кафедри комп‘ютерних систем і мереж, к.т.н., доцент.
 51. Панухник Олена Віталіївна — завідувач кафедри економіки та фінансів, д.е.н., професор.
 52. Паламар Михайло Іванович — завідувач кафедри приладів і контрольно-вимірювальних систем, д.т.н., професор.
 53. Пельчер Мар’яна Володимирівна — студентський декан факультету економіки і менеджменту.
 54. Петрик Михайло Романович — завідувач кафедри програмної інженерії, д.ф.-м.н., професор.
 55. Пилипець Михайло Ількович — завідувач кафедри технологій машинобудування, д.т.н., професор.
 56. Підгурський Микола Іванович — завідувач кафедри технології і обладнання зварювального виробництва, д.т.н., професор.
 57. Пік Андрій Іванович — завідувач кафедри будівельних конструкцій, к.т.н., доцент.
 58. Покотило Олег Степанович — завідувач кафедри харчової біотехнології та хімії, д.б.н., професор.
 59. Попович Павло Васильович — завідувач кафедри транспортних технологій, д.т.н., професор.
 60. Приймак Микола Володимирович — завідувач кафедри комп’ютерних наук, д.т.н., професор.
 61. Рибак Тимофій Іванович — завідувач кафедри технічної механіки, с/г машин та транспортних технологій, д.т.н., професор, заслужений працівник освіти України.
 62. Сарняк Ігор Миколайович — студентський декан факультету прикладних інформаційних технологій та електротехнологій.
 63. Скоренький Юрій Любомирович — завідувач кафедри фізики, к.ф.-м.н., доцент.
 64. Тарасенко Микола Григорович — в.о. завідувача кафедри електричної інженерії, д.т.н., професор.
 65. Ткаченко Ігор Григорович — начальник навчального відділу, к.т.н., доцент.
 66. Химич Григорій Петрович — старший викладач кафедри радіотехнічних систем систем.
 67. Ціцюра Ольга Володимирівна — начальник відділу кадрів.
 68. Шелестовський Борис Григорович — завідувач кафедри вищої математики, к.ф.-м. н., доцент.
 69. Шкодзінський Олег Ксаверович — директор Центру електронного навчання, к.т.н., доцент.
 70. Яворська Євгенія Богданівна — завідувач кафедри біотехнічних систем, к.т.н., доцент.
1 жовтня 2018 року