Телефони та електронна пошта підрозділів

Підрозділ Телефон Вн.тел.* Електронна пошта
Ректорат
Приймальна ректорату (0352) 52-41-81 1001 univ@tu.edu.te.ua
Ректор (0352) 51-97-01 1216 yasniy@tu.edu.te.ua
Перший проректор (0352) 51-97-02 1217 mytnyk@networkacad.net
Проректор з наукової роботи (0352) 51-97-03 1218 rogatynski@tu.edu.te.ua
Приймальна проректора з наукової роботи (0352) 51-97-03 1003
Проректор з науково-педагогічної роботи (0352) 51-97-04 1220 dyachuk@tu.edu.te.ua
Проректор з економіки та розвитку (0352) 519743 1341 sherstyuk_r@tntu.edu.ua
Проректор з адміністративно-господарської роботи та будівництва (0352) 51-97-05 2110
Приймальна проректора з АГРБ 1004
Головний бухгалтер (0352) 51-97-06 1202 golovbuhg@tu.edu.te.ua
Вчений секретар (0352) 51-97-08 1221 vr@tu.edu.te.ua
Факультети
Факультет інженерії машин, споруд та технологій (ФМТ)
Деканат (0352) 51-97-16 2460 dek_fmt@tu.edu.te.ua
Декан 2461
Кафедра автомобілів (АМ)(http://am.tntu.edu.ua) 4051 kaf_am@tu.edu.te.ua
Кафедра будівельних конструкцій (БК)(http://bk.tntu.edu.ua/) 1807 kaf_gm@tu.edu.te.ua
Кафедра будівельної механіки (БМ)(http://kaf-bm.tntu.edu.ua) 2470 kafmat@tu.edu.te.ua
Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин (ВІ)(http://vi.tntu.edu.ua) (0352) 25-06-76 4000 kaf_vi@tu.edu.te.ua
Кафедра конструювання верстатів, інструментів та машин, завідувач кафедри 4003
Кафедра обладнання харчових технологій (ОХ)(http://ho.tntu.edu.ua/) 4005 kaf_ho@tu.edu.te.ua
Кафедра технічної механіки та сільськогосподарських машин (ТХ)(http://kaf-th.tntu.edu.ua/) 2770 kaf_th@tu.edu.te.ua
Кафедра технології машинобудування (ТМ)(http://kaf-tm.tntu.edu.ua) kaf_tm@tu.edu.te.ua
Кафедра технології та обладнання зварювального виробництва (ЗВ)(http://zv.tntu.edu.ua) 4020 kaf_zv@tu.edu.te.ua
Кафедра транспортних технологій та механіки (ТП)(http://kaf-tp.tntu.edu.ua/) 4001 kaf_tp@tu.edu.te.ua
Кафедра фізичного виховання і спорту (ФВ)(tntu.edu.ua//kafedra/fs/) (0352) 51-97-37 4061 kaf_sf@tu.edu.te.ua
Кафедра харчової біотехнології і хімії (ХБ)(http://hb.tntu.edu.ua) 2250 kaf_hb@tu.edu.te.ua
Факультет прикладних інформаційних технологій та електроінженерії (ФПТ)
Деканат (0352) 51-97-15 2430, 2410 dek_fpt@tu.edu.te.ua
Кафедра автоматизації технологічних процесів і виробництв (АВ)(http://kaf-av.tntu.edu.ua/) 1409 kaf_av@tu.edu.te.ua
Кафедра біотехнічних систем (БТ)(http://kaf-bt.tntu.edu.ua/) 4053 kaf_bt@tu.edu.te.ua
Кафедра вищої математики (ВМ)(http://kaf-vm.tntu.edu.ua) 1305 kaf_vm@tu.edu.te.ua
Кафедра вищої математики, завідувач кафедри (0352) 51-97-20 1312
Кафедра електричної інженерії (ЕІ)(http://tntu.org.ua/) 4034 kaf_ei@tu.edu.te.ua
Кафедра комп’ютерно-інтегрованих технологій (КТ)(http://kaf-kt.tntu.edu.ua/) 1410 kaf_kt@tu.edu.te.ua
Кафедра приладів і контрольно-вимірювальних систем (ПВ)(http://kaf-pv.tntu.edu.ua/) 4052 prilady@tu.edu.te.ua
Кафедра радіотехнічних систем (РТ)(http://kaf-rt.tntu.edu.ua) 4054 kaf_rt@tu.edu.te.ua
Факультет комп'ютерно-інформаційних систем і програмної інженерії (ФІС)
Деканат(http://fis.tntu.edu.ua/) (0352) 51-97-14 1617 dek_fis@tu.edu.te.ua
Кафедра інформатики і математичного моделювання (ММ)(http://kaf-mm.tntu.edu.ua/) 2620 inform@tu.edu.te.ua
Кафедра кібербезпеки (КБ)(http://cyber.te.ua/) 1804 kaf_kb@tu.edu.te.ua
Кафедра комп'ютерних наук (КН)(http://kaf-kn.tntu.edu.ua) 1706 kafkn@tu.edu.te.ua
Кафедра комп'ютерних систем та мереж (КС)(http://kaf-ks.tntu.edu.ua) 1604 kaf_ki@tu.edu.te.ua
Кафедра математичних методів в інженерії (МН)(http://kaf-mn.tntu.edu.ua/) 1707 mmethod@tu.edu.te.ua
Кафедра програмної інженерії (ПІ)(http://kaf-pi.tntu.edu.ua/) 1104 SoftEng@tu.edu.te.ua
Кафедра української та іноземних мов (УІ)(http://ui.tntu.edu.ua/) 1307 kaf_im@tu.edu.te.ua
Кафедра фізики (ФЗ)(http://physics.tntu.edu.ua/) 2660 kaffiz@tu.edu.te.ua
Факультет економіки та менеджменту (ФЕМ)
Деканат(http://fem.tntu.edu.ua/) (0352) 51-97-18 2341 dek_fem@tu.edu.te.ua
Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту (ОА)(http://oa.tntu.edu.ua/) (0352) 23-54-26 kaf_oa@tu.edu.te.ua
Кафедра економіки та фінансів (ЕФ)(http://kaf-ef.tntu.edu.ua/) 067 897-1000 4062 kaf_ef@tu.edu.te.ua
Кафедра економічної кібернетики (БЕ)(http://kaf-ek.tntu.edu.ua/) (0352) 43-06-73 kaf_be@tu.edu.te.ua
Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг (МП)(http://mp.tntu.edu.ua/) (0352) 51-97-38 4032 kaf_mp@tu.edu.te.ua
Кафедра управління інноваційною діяльністю та сферою послуг, завідувач кафедри (0352) 51-97-45 4037
Кафедра менеджменту та адміністрування (МА)(http://mv.tntu.edu.ua/) 4031 kaf_mk@tu.edu.te.ua
Кафедра промислового маркетингу (МК)(http://kaf-pm.tntu.edu.ua) 4060 kaf_mv@tu.edu.te.ua
Кафедра психології (ПС)(http://kaf-ps.tntu.edu.ua/) 4036 kaf_ps@tu.edu.te.ua
Кафедра українознавства і філософії (УЗ)(http://uz.tntu.edu.ua/) 1304 kaf_fil@tu.edu.te.ua
Адміністративні підрозділи
АГРБ ЕТВ (0352) 51-97-36 2120
Архів 1201
Бібліотека(http://library.tntu.edu.ua)
Бібліотека, абонемент 2480
Бібліотека, відділ комплектування та періодики 2020
Бібліотека, читальний зал 2570
Бібліотеки, директор (0352) 51-97-30 2560 lib@tu.edu.te.ua
Бухгалтерія (0352) 52-30-95, 51-97-35 1209
Видавництво 1102 vydavnytstvo@tu.edu.te.ua
Відділ аспірантури(http://asp.tntu.edu.ua) 1100 vid_asp@tu.edu.te.ua
Відділ доуніверситетської підготовки, профорієнтації та сприяння працевлаштуванню (ДП)(http://job.tntu.edu.ua/) viddil_pr@tu.edu.te.ua
Відділ забезпечення якості освіти 2060 vj@tu.edu.te.ua
Відділ інтернет технологій Центру електронного навчання (0352) 519-719 1405 admin@tu.edu.te.ua
Відділ інформаційної діяльності (ВІД) (0352) 51-97-34 patent@tu.edu.te.ua
Відділ кадрів (0352) 51-97-12 2651 vk@tu.edu.te.ua
Відділ кадрів, начальник відділу 2650
Відділ міжнародного співробітництва (0352) 51-97-29 2440 inter.tntu@gmail.com
Відділ у справах молоді та зв'язків з громадськістю 1207 vinfotntu@gmail.com
Військово-обліковий сектор (0352) 51-97-11 2490
Галузева науково-дослідна лабораторія - 1(tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/ndl1) ndl1@tu.edu.te.ua
Галузева науково-дослідна лабораторія - 2(tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/ndl2) ndl_yaskiv@tu.edu.te.ua
Індо-Європейський Центр (ЦІЄ)(https://iec.tntu.edu.ua/) +38 098 022 5713, fax +38 (0352) 25-49-83 iec.tntu@gmail.com
Канцелярія (0352) 51-97-10, 25-49-83 (факс) 1206 kancelar@tu.edu.te.ua
Лабораторія дистанційного навчання (ЛДН) ldn@tu.edu.te.ua
Навчальний відділ(tntu.edu.ua//nv/) (0352) 51-97-23 2420 nv@tu.edu.te.ua
Навчальний відділ, методист денної форми навчання, диспетчер 2530
Навчальний відділ, методист заочної форми навчання 2422
Навчальний відділ, начальник відділу 2421 tkachenko@tntu.edu.ua
Науково-дослідна лабораторія енергоощадності та проблем енергетики(tntu.edu.ua/?p=uk/structure/research/labs/ndle) ndl3@tu.edu.te.ua
Науково-дослідна частина(http://ndch.tntu.edu.ua/) 1003 nds@tu.edu.te.ua
Науково-дослідна частина, начальник (0352) 51-97-24 1219
Науково-дослідний інститут перспективних технологій 4050 ndipt@tu.edu.te.ua
Науково-спортивний оздоровчий центр
Охорона праці і безпека життєдіяльност (0352) 51-97-31, 25-87-45 4041 vid_op@tu.edu.te.ua
Планово-фінансовий відділ (0352) 51-97-13 1203 tntu_pfv@ukr.net, economist@tu.edu.te.ua
Приймальна комісія (0352) 51-97-27, +38 0352 25-26-68 1107 pr_com@tu.edu.te.ua
Приймальна комісія, відповідальний секретар 1197
Профком(http://profcom.tntu.edu.ua/) (0352) 51-97-44 2211 profcom@tu.edu.te.ua
Рада молодих вчених і спеціалістів(tntu.edu.ua//struct/rmus/) zolotyy@gmail.com
Сектор доуніверситетської підготовки та профорієнтації (0352) 51-97-22 1108 viddil.dp@gmail.com
Сектор сприяння працевлаштуванню, практичній підготовці студентів і випускників (0352) 51-97-21 4040 viddil.pr@gmail.com
Служба захисту інформації (0352) 51-97-32 1810 viddil.tzi@tu.edu.te.ua
Спортклуб «Політехнік»(http://sportclub.tntu.edu.ua/) (0352) 52-32-40 sportclub@tu.edu.te.ua
Студентське містечко(tntu.edu.ua/?p=uk/structure/students/sm/) (0352) 51-97-26 tntu.campus@ukr.net
Студентське наукове товариство(http://tntu.edu.ua/struct/snt/) snt@tu.edu.te.ua
Студентський профком(http://studprofkom-tntu.url.ph/) (0352) 52-75-84 4021 spk@tu.edu.te.ua
Студентський сектор 2450
Центр довузівської підготовки (0352) 51-97-22 1108
Центр електронного навчання (ЦЕН)(http://idn.tntu.edu.ua/) (0352) 51-97-19 1405 idn@tu.edu.te.ua
Центр інформаційних технологій(http://www.networkacad.net/) (0352) 25-77-93, 51-97-25 1506 info@networkacad.net
Центр міжнародної освіти (ЦМО) (0352) 51-97-17 2800 fri@tu.edu.te.ua
Центр післядипломної освіти(http://cppo.tntu.edu.ua/) (0352) 51-97-28 4044 cppo@tu.edu.te.ua
Юрисконсульт (0352) 51-97-33 1205 lawer@tu.edu.te.ua
Господарські підрозділи
Начальник управління капітального будівництва і ремонту
Нав. корпус № 1, Корпус № 1, вул. Руська, 56 (0352) 25-29-31
Нав. корпус № 2, Корпус № 2, вул. Руська, 56 (0352) 25-48-17
Нав. корпус № 3, Корпус № 3, вул. Федьковича, 9 (0352) 52-75-84
Нав. корпус № 4, Корпус № 4, вул. Руська, 56А
Нав. корпус № 5, Корпус № 5, вул. Танцорова, 2 (0352) 25-28-72
Нав. корпус № 6, Корпус № 6, вул. Гоголя, 6
Нав. корпус № 7 «Ватра», Корпус № 7 «Ватра», вул. Микулинецька (0352) 25-48-37
Нав. корпус № 8, Корпус № 8, вул. Гоголя, 8 (0352) 25-87-45
Нав. корпус № 9 «Сатурн», Корпус № 9 «Сатурн», вул. Текстильна, 28 (0352) 25-34-40
Нав. корпус № 10 «Політехнік», Корпус № 10 «Політехнік», вул. Білогірська, 50 (0352) 52-32-40
Нав. корпус № 11 «Комбайновий завод», Корпус № 11 «Комбайновий завод», вул. Лук'яновича, 4 (0352) 25-26-49
Гуртожиток № 1, Гуртожиток №1, вул. Шептицького, 13 (0352) 25-35-96
Гуртожиток № 2, Гуртожиток №2, вул. Замонастирська, 18 (0352) 52-44-86
Гуртожиток № 3, Гуртожиток №3, вул. Тарнавського, 7а (0352) 51-21-06
Відомча охорона
Кафе «Сігма»

Комутатор на внутрішні номери — 51-97-00, тоді в тональному режимі набрати внутрішній номер.

9 — вихід з університету на міські номери.