Почесні доктори і професори

Почесні доктори

 1. Шендеровський Василь Андрійович(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/shenderovskyy-v-a), 2012
 2. Гаврилишин Богдан Дмитрович(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/gavrylyshy-b-d), 2013
 3. Жак Фрессар (Франція)(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/fressar), 2014
 4. Пйотр Антоні Кацейко (Польща)(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/kaceiko-p), 2014
 5. Назарчук Зіновій Теодорович(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/nazarchuk-z), 2017
 6. Міхал Божек (Польща)(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/bozek), 2017

Почесні професори

 1. Горохівський Левко Теодорович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/gorohivskyy-lf)
  За заслуги у створенні університету та подальшого його функціонування, 1997
 2. Яремчук Роман Юліанович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/yaremchuk-ru)
  За особливі заслуги в розбудові університету, 1997
 3. Ступка Михайло(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/stupka-m)
  За дослідження в галузі історії України і меценатську діяльність, 1999
 4. Бобовніков Олег Дмитрович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/bobovnikov-od)
  За участь в науково-дослідних роботах в галузі електроніки і меценатську діяльність, 1999
 5. Коріневич Антон Іванович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/korinevych-ai)
  За заслуги по створенню і розбудові Гусятинського політехнікуму і коледжу, 1999
 6. Мостовий Павло Іванович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/mostovyy-pi)
  За заслуги по створенню і розбудові Гусятинського політехнікуму і коледжу, 1999
 7. Мінченко Анатолій Каленикович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/minchenko-ak)
  За заслуги по створенню і розбудові Гусятинського політехнікуму і коледжу, 1999
 8. Островський Олег Григорович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/ostrovskyy-og)
  За плідну співпрацю, патріотичну мистецьку і громадську діяльність, 2000
 9. Поліщук Анатолій Григорович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/polischuk-ag)
  За особистий великий вклад в становлення і розвиток вузу, багаторічну і плідну працю по підготовці спеціалістів народного господарства, 2001
 10. Столярчук Всеволод Пилипович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/stoliarchuk-vp)
  За особистий великий вклад в становлення і розвиток вузу, багаторічну і плідну працю по підготовці спеціалістів народного господарства, 2001
 11. Шемчук Віктор Миколайович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/shemchuk-vm)
  За особистий великий вклад в розбудову і розвиток університету, 2001
 12. Микитин Ярослав Іванович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/mykytyn-yai)
  За плідну співпрацю з кафедрою технології і обладнання зварювального виробництва, особистий великий вклад у зміцнення навчально-матеріальної бази університету, 2003
 13. Лобас Віктор Володимирович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/lobas-vv)
  За багаторічну плідну науково-педагогічну і громадську діяльність, підготовку наукових кадрів, 2004
 14. Сергієнко Іван Васильович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/sergienko-iv)
  За заслуги в галузі наукових досліджень і підготовку науково-педагогічних. кадрів, 2006
 15. Семиноженко Володимир Петрович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/semynozhenko-vp)
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, 2009
 16. Чумаченко Микола Григорович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/chumachenko-mg)
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України і плідну співпрацю по становленню наукової школи менеджменту в університеті, 2009
 17. Згуровський Михайло Захарович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/zgurovskyy-mz)
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, організаційну діяльність і плідну співпрацю з університетом, 2010
 18. Трощенко Валерій Трофимович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/troschenko-vt)
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України і плідну співпрацю зі становлення наукової школи деформівного твердого тіла в університеті, 2010
 19. Андрушків Богдан Миколайович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/andrushkiv-bm)
  За вагомий внесок у розвиток економічної науки України, 2012
 20. Гавриш Анатолій Павлович(tntu.edu.ua/?p=uk/info/honorary-doctors-and-professor/gavrysh-ap)
  За вагомий внесок у розвиток науки та освіти України, і плідну співпрацю з університетом з підготовки науково-педагогічних кадрів, 2014
 21. Рибак Тимофій Іванович(tntu.edu.ua/?p=uk/about/honorary-doctors-and-professor/rybak-ti), 2017
  За вагомий внесок у розвиток освіти і науки України, багаторічну науково-педагогічну і громадську діяльність.