Документи, які необхідні абітурієнту при вступі до
Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти, крім осіб, які мають право на спеціальні умови вступу, подають заяви тільки в електронній формі.

Всі інші категорії вступників подають заяви тільки в паперовій формі.

Заяву в паперовій формі подає вступник особисто до Приймальної комісії Університету.

У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію, освітню програму, напрям підготовки) та форму навчання.

Документи, що особисто пред'являються вступником у приймальну комісію:

  • документ, що посвідчує особу;
  • військовий квиток або посвідчення про приписку — для військовозобов’язаних;
  • оригінал документа про освіту, на підставі якого здійснюється вступ і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • документи, що дають право на спеціальні умови вступу.

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

  • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
  • копію документа, що посвідчує особу;
  • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
  • копії документів, які підтверджують право вступника на спеціальні умови вступу.

У заяві в паперовій формі передбачається згода вступника на обробку персональних даних.

Оригінали документів при участі в конкурсі подаються вступником лише один раз (виконання вимог до зарахування).

15 грудня 2016 року