Перелік спеціальностей (конкурсних пропозицій),

за якими оголошується прийом на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної освіти, ліцензовані обсяги, перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)

(нормативний термін навчання 3 роки 10 місяців)

Відкриті конкурсні пропозиції (денна форма навчання)
Спеціальність (конкурсна пропозиція) Частина ліцензованого обсягу Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання
Код Назва
051 Економіка 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
053 Психологія 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Біологія К2=0,45 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
071 Облік і оподаткування 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування 30 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
073 Менеджмент 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг 20 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
121 Інженерія програмного забезпечення 60 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
122 Комп’ютерні науки 90 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
123 Комп’ютерна інженерія 70 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
125 Кібербезпека 12 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
126 Інформаційні системи і технології 50 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
131 Прикладна механіка 75 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
133 Галузеве машинобудування 80 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 60 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 145 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 30 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
153 Мікро- та наносистемна техніка 40 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія 37 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,4 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
172 Телекомунікації та радіотехніка 43 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
181 Харчові технології 50 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Хімія або Біологія К3=0,2 100
192 Будівництво та цивільна інженерія 40 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
241 Готельно-ресторанна справа 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Іноземна мова К2=0,45 100
Географія або Математика К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт 30 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 25 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
281 Публічне управління та адміністрування 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,2 100
Небюджетні конкурсні пропозиції (денна форма навчання)
Спеціальність (конкурсна пропозиція) Частина ліцензованого обсягу Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання
Код Назва
051 Економіка 12 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
053 Психологія 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Біологія К2=0,45 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,2 100
071 Облік і оподаткування 20 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
073 Менеджмент 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
241 Готельно-ресторанна справа 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
281 Публічне управління та адміністрування 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
Небюджетні конкурсні пропозиції (заочна форма навчання)
Спеціальність (конкурсна пропозиція) Частина ліцензованого обсягу Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів) Вага предметів сертифікату ЗНО Вага атестату про повну загальну освіту, К4 Вага балу за підготовчі курси, К5 Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання
Код Назва
051 Економіка 3 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
051 Економіка 17 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
053 Психологія 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Біологія К2=0,45 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
053 Психологія 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Біологія К2=0,45 100
Історія України або Іноземна мова К3=0,2 100
071 Облік і оподаткування 2 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
071 Облік і оподаткування 3 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
072 Фінанси, банківська справа та страхування 20 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
073 Менеджмент 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
073 Менеджмент 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг 7 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
075 Маркетинг 3 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Математика або Географія К3=0,2 100
121 Інженерія програмного забезпечення 7 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
122 Комп’ютерні науки 20 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
123 Комп’ютерна інженерія 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
131 Прикладна механіка 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
133 Галузеве машинобудування 20 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 20 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології 50 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
153 Мікро- та наносистемна техніка 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
163 Біомедична інженерія 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Біологія К2=0,4 100
Математика або Іноземна мова К3=0,2 100
172 Телекомунікації та радіотехніка 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
181 Харчові технології 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Хімія або Біологія К3=0,2 100
192 Будівництво та цивільна інженерія 15 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
241 Готельно-ресторанна справа 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Іноземна мова К2=0,45 100
Географія або Математика К3=0,2 100
241 Готельно-ресторанна справа 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
274 Автомобільний транспорт 10 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0,05 100
Математика К2=0,4 100
Фізика або Іноземна мова К3=0,2 100
281 Публічне управління та адміністрування 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Математика К2=0,45 100
Іноземна мова або Історія України К3=0,2 100
281 Публічне управління та адміністрування 5 Українська мова та література К1=0,25 0,1 0 100
Історія України К2=0,45 100
Іноземна мова або Географія К3=0,2 100
25 січня 2018 року