Вартість навчання

Вартiсть навчання
за ступенем «бакалавр» для студентів 1-го курсу
2018/2019 н.р.

Термін навчання — чотири роки
Галузь знань Спеціальність Денна форма навчання Заочна форма навчання
За перший семестр,
грн.
За весь період навчання За перший семестр,
грн.
За весь період навчання
05. Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія 6 253 50 024 3 752 30 016
051 Економіка 5 685 45 480 3 411 27 288
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 6 253 50 024 3 752 30 016
075 Маркетинг 6 253 50 024 3 752 30 016
072 Фінанси, банківська справа та страхування 6 253 50 024 3 752 30 016
071 Облік і оподаткування 6 253 50 024 3 752 30 016
073 Менеджмент 6 253 50 024 3 752 30 016
28. Публічне управління та адміністрування 281 Публічне управління та адміністрування 6 253 50 024 3 752 30 016
24. Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа 6 253 50 024 3 752 30 016
12. Інформаційні технології 122 Комп'ютерні науки 7 600 60 800 4 560 36 480
126 Інформаційні системи та технології 7 600 60 800 4 560 36 480
12. Інформаційні технології 123 Комп'ютерна інженерія 7 600 60 800 4 560 36 480
121 Інженерія програмного забезпечення 7 600 60 800 4 560 36 480
125 Кібербезпека 7 600 60 800
13. Механічна
інженерія
131 Прикладна механіка 5 685 45 480 3 752 30 016
133 Галузеве машинобудування 5 685 45 480 3 752 30 016
14. Електрична
інженерія
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 5 685 45 480 3 752 30 016
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 6 253 50 024 3 752 30 016
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 5 685 45 480 3 411 27 288
153 Мікро- та наносистемна техніка 5 685 45 480 3 411 27 288
16. Хімічна
та біоінженерія
163 Біомедична інженерія 6 253 50 024 3 752 30 016
17. Електроніка
та телекомунікації
172 Телекомунікації та радіотехніка 5 685 45 480 3 411 27 288
18. Виробництво
та технології
181 Харчові технології 5 685 45 480 4 050 32 400
19. Архітектура
та будівництво
192 Будівництво та цивільна інженерія 7 500 60 000 4 500 36 000
27. Транспорт 275 Транспортні технології (на автомоб.транспорті) 7 500 60 000 4 500 36 000
274 Автомобільний транспорт 7 500 60 000 4 500 36 000

Вартiсть навчання
за ступенем «магістр» для вступників 2018 року
2018/2019 н.р.

Освітньо-професійна програма

Термін навчання — 1,4 року
Галузь знань Спецiальнiсть ДФН ЗФН
Всього за 1,4 року,
грн.
1 сем 2 сем 3 сем 1 сем 2 сем 3 сем Всього за 1,4 року,
грн.
2018/2019 н.р. 2019 р. 2018/2019 н.р. 2019 р.
05. Соціальні та
поведінкові науки
053 Психологія 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
051 Економіка 18 762 6 254 6 254 6 254 4 690 4 690 4 690 14 070
07. Управління та адміністрування 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
075 Маркетинг 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
072 Фінанси, банківська справа 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
071 Облік і оподаткування 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
073 Менеджмент 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
28. Публічне упр-ня та адмін. 281 Публічне управління та адміністрування 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
12. Інформаційні
технології
122 Комп'ютерні науки 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
126 Інформаційні системи та технології 24 300 8 100 8 100 8 100
123 Комп'ютерна інженерія 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
121 Інженерія програмного
забезпечення
24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
125 Кібербезпека 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
124 Системний аналіз 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
13. Механічна інженерія 131 Прикладна механіка 19 980 6 660 6 660 6 660 4 995 4 995 4 995 14 985
133 Галузеве машинобудування 19 980 6 660 6 660 6 660 4 995 4 995 4 995 14 985
14. Електрична інженерія 141 Електроенергетика,
електротехніка та електромеханіка
18 762 6 254 6 254 6 254 4 690 4 690 4 690 14 070
15. Автоматизація та приладобудування 151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка 18 762 6 254 6 254 6 254 4 690 4 690 4 690 14 070
153 Мікро- та наносистемна техніка 18 762 6 254 6 254 6 254 4 690 4 690 4 690 14 070
16. Хімічна та біоінженерія 163 Біомедична інженерія 20 466 6 822 6 822 6 822 5 117 5 117 5 117 15 351
17. Електроніка та телекомунікації 172 Телекомунікації та радіотехніка 18 762 6 254 6 254 6 254 4 690 4 690 4 690 14 070
18. Виробництво та технології 181 Харчові технології 21 489 7 163 7 163 7 163 5 378 5 378 5 378 16 134
19. Архітектура та будівництво 192 Будівництво та цивільна інженерія 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
27. Транспорт 275 Транспортні технології (на автомоб.транспорті) 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225
274 Автомобільний транспорт 24 300 8 100 8 100 8 100 6 075 6 075 6 075 18 225

Вартість навчання
для іноземних студентів денної форми навчання,
що здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», «магістр»
2018 / 2019 н.р.

Програми Термін навчання, років Вартість за весь період навчання, дол.США
БАКАЛАВР
За україномовними навчальними програмами 4 7200
За англомовними навчальними програмами 4 9200
МАГІСТР
За україномовними навчальними програмами 1,4 2500
За англомовними навчальними програмами 1,4 3000

Вартість навчання навчання
іноземних студентів денної форми навчання, що здобувають ОКР «магістр»
(вартість навчання в доларах США, оплата за навчання в національній грошовій одиниці)
2018 / 2019 н.р.

Програми денна форма навчання
за перший семестр за другий семестр за третій семестр за період навчання, дол.США
За україномовними навчальними програмами 850 850 800 2500
За англомовними навчальними програмами 1000 1000 1000 3000
12 березня 2019 року