Правила прийому до Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя в 2017 році

Вверх(tntu.edu.ua/#texttop)
12 липня 2017 року